Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost
Prof. dr Duško Medić

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Duboko ožalošćeni obavještavamo pravosudnu zajednicu da je prof. dr Duško Medić, uvaženi sudija Ustavnog suda Republike Srpske preminuo dana 29. juna 2022. godine.

Komemorativni skup povodom smrti sudije prof. dr Duška Medića će se održati 2. jula 2022. godine u 10:30 sati u maloj sali Kulturnog centra Banski dvor, a ispraćaj će se obaviti istog dana u 13.00 sati na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.

Prof. dr Duško Medić je rođen 7. avgusta 1953. godine u Banjoj Luci. Diplomirao je na Pravnom fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 1977. godine. Na istom fakultetu je magistrirao februara 2002. godine, a doktorirao je u Novom Sadu 2004. godine. Pravosudni ispit položio je juna 1979. godine u Sarajevu. Pripravnički staž obavio je u Sudu udruženog rada Banja Luka. Pravosudnu karijeru je započeo 1981. godine kao sudija u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, a 1987. godine imenovan je za sudiju u Okružnom sudu Banja Luka. Bio je predsjednik građansko-privredno-upravnog odjeljenja, te zamjenik predsjednika tog suda. Za zamjenika republičkog javnog tužioca Republike Srpske (za građansko, privredno i upravno pravo) je imenovan juna 1998. godine. Od oktobra 2003. godine je sudija Ustavnog suda Republike Srpske.

Bio je angažovan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci za vanjskog saradnika za izvođenje praktičnih vježbi na Katedri građanskog prava. Na istom fakultetu je bio i predavač na Pravnoj klinici za ljudska prava i slobode. Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka bio je angažovan kao redovni profesor na predmetima Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo i Pravo obezbjeđenja potraživanja. Bio je dekan ovog fakulteta i prorektor.

Sudija prof. dr Duško Medić bio je predsjednik i član raznih strukovnih komisija i udruženja, urednik i član uređivačkih odbora pravnih časopisa, a objavio je 20 knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova iz građanskog, privrednog i ustavnog prava. Učestvovao je kao predavač na velikom broju naučnih i stručnih savjetovanja u zemlji i inostranstvu.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici, rodbini i prijateljima uvaženog sudije prof. dr Duška Medića, kolektiv Ustavnog suda Republike Srpske izražava iskreno saučešće.

   
  Pretraživanje


  Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
  Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
   
  © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja