Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 284. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 29. jun 2022.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 284. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  U Banjoj Luci je danas, 29. juna 2022. godine, održana Dvije stotine i osamdeset i četvrta redovna sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o ustavnosudskim predmetima koji se tiču saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske, kao i o drugim stvarima iz oblasti poslovanja Ustavnog suda.

  Na današnjoj sjednici Ustavni sud je, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-53/21. Ovom odlukom Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o testiranju zaposlenih u gradskoj upravi Grada Banjaluka nije u saglsnosti sa Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Neustavnost navedenog akta očituje se u tome, zaključio je Ustavni sud, što je Gradonačelnik Grada Banjaluka njegovim donošenjem izašao iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja čime je povrijedio relevantnu odredbu Zakona o lokalnoj samoupravi i ustavno načelo zakonitosti akata, što ovaj normativni akt u cijelini čini neustavnim sa formalno pravnog aspekta.

  Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-54/21 kojom je utvrđeno da Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Gacko nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Osporenom odlukom, naime, nije propisana vrsta kreditnog zaduženja, kamata i drugi elementi odluke koji su propisani Zakonom, a ne postoje ni dokazi o saglasnosti Ministarstva finansija Republike Srpske za kreditno zaduženje, te ispunjenost pojedinih proceduralnih uslova za njeno donošenje. Ustavni sud je stoga ocijenio da osporena odluka nije saglasna sa zakonom i da, posljedično tome, nije u saglasnosti ni sa ustavnim načelom zakonitosti akata.

  Na istoj sjednici Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-56/21 kojom je utvrđeno da član 4. Odluke o komunalnim taksama Grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim taksama. Osporenim normama kasiranog člana propisana su pravila oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi. Prema ocjeni Ustavnog suda, neustavnost i nezakonitost ukinutih odredaba proizlazi iz toga što je relevantnim zakonom određena obaveza jedinica lokalne samouprave da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog zakona usklade svoje odluke o komunalnim taksama sa zakonskom odredbom, a što Skupština Garada Banjaluka nije učinila i tako usaglasila osporene odredbe sa navedenom odredbom zakona. Time je, ujedno, donosilac predmetnog normativnog akta povrijedio i ustavno načelo zakonitosti.

  Naposljetku, Ustavni sud je donio i odluku u predmetu broj U-61/21 kojom je utvrđeno da dio člana 5. tačka 7) podtačka b) koji glasi „... interni revizor ...“ Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi Grada Bijeljina nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave. Neustavnost i nezakonitost ukinutog dijela navedene odredbe očituje se u tome što pomenutim zakonom radno mjesto „interni revizor“ u jedinici lokalne samouprave ulazi u grupu izvršilačkih radnih mijesta, dok je osporenim propisivanjem isto radno mjesto svrstano u sedmu platnu grupu – poslovi na rukovodećim radnim mjesto. Shodno tome, Ustavni sud je i u ovom slučaju konstatovao da je, zbog utvrđene nesaglasnosti podzakonskog akta sa odredbom zakona, došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti.

  Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-20/21, U-23/21, U-49/21, U-62/21 i U-66/21 kojim su odbačeni prijedlozi, odnosno nisu prihvaćene inicijative za ocjenjivanje ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o igrama na sreću i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih opštenormativnih akata. Ustavni sud je, naposljetku, u predmetu broj U-52/21 donio rješenje kojim je obustavio postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporene odredabe podzakonskog akta, jer su prestali postojati procesni razlozi za njegovo daljnje vođenje.

  Ustavni sud je, takođe, pored navedenih ustavnosudskih pitanja odlučivao i o drugim pitanjima iz domena svoga poslovanja.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja