Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 278. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 23. фебруар 2022.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 278. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 23. фебруара 2022. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и седамдесет и осма редовна сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, као и о другим стварима из области пословања Уставног суда.

  Уставни суд је на овој сједници, међу осталим одлукама, донио и одлуку у предмету број У-9/21 којом је утврђено да члан 45. став 1. Статута општине Ново Горажде није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи. Оспореном одредбом овога највишег акта локалне самоуправе прописано је да ће се прва сједница скупштине општине одржати најкасније 30 дана након објављивања резултата избора, у складу са законом. Уставни суд је оцјенио да наведена спорна одредба Статута поменуте општине није у складу са законском одредбом којом је на другачији начин нормативно уређено ово питање, што је чини несагласном и са уставним начелом законитости подзаконских општих аката. 

  На истој сједници Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-26/21. Уставни суд је овом одлуком утврдио да члан 67. у дијелу који гласи „... која су то звање стекла прије реформе високог образовања у Републици Српској или Босни и Херцеговини...“ Закона о полицији и унутрашњим пословима није у сагласности са Уставом Републике Српске. Оспореном одредбом прописано је да стручни испит не полажу, између осталих лица, и лица која имају научно звање доктор правних наука или магистар правних наука која су то звање стекла прије реформе високог образовања у Републици Српској или Босни и Херцеговини. На овај начин се, према оцјени Уставног суда, законом искључује могућност да лица која су стекла научно звање доктор правних наука, као и магистар правних наука, послије реформе високог образовања буду ослобођена од полагања стручног испита. Имајући у виду да се наведена лица налазе у истој правној ситуацији без обзира да ли су то научно звање стекла прије или послије реформе високог образовања на њих се правила о полагању стручног испита морају једнако примјењивати, те је њихов различит третман супротан уставној гаранцији о једнакости и равноправности грађана.

  Уставни суд је такође донио и одлуку број У-31/21 којом је утврђено да је тачка I подтачка 1. Закључка о давању сагласности на повећање цијене воде и увођење мјесечне накнаде за мјерно мјесто у Граду Бања Лука, у дијелу који гласи: „...увођење мјесечне накнаде за мјерно мјесто, која, према профилу водомјера, износи: ....“ није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима. Наиме, увођење посебне мјесечне накнаде за мјерно мјесто, односно давање сагласности даваоцу комуналне услуге – „Водоводу“ а.д. Бања Лука – за њено увођење на начин како је то учињено наведеним Закључком у оспореном дијелу, нема основа у релевантним одредбама Закона о комуналним дјелатностима, односно има значење проширивања законом утврђених извора средстава за обављање комуналне дјелатности. Тиме је, према оцјени Уставног суда, Скупштина Града Бања Лука овакво нормирање предузела без овлашћења у закону чиме је повријеђено уставно начело законитости општих аката.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-2/21, У-11/21, У-12/21, У-17/21, У-19/21, У-21/21 и У-55/21 којим су одбијени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о комуналним дјелатностима и уставности и законитости појединих подзаконских општенормативних аката. Уставни суд је, такође, поред наведених уставносудских питања одлучивао и о питањима из домена свога пословања.

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења