Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 24. новембар 2021.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 275. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 24. новембра 2021. године, одржана Двије стотине и седамдесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) у Бањој Луци, на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, одлучивано о уставносудским предметима који се тичу сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске, као и о другим стварима из области редовног пословања Уставног суда.

  Уставни суд је на овој сједници, међу осталим одлукама, донио и одлуку у предмету број У-101/20 којом је утврђено да одредба члана 247. став 6. Закона о парничном поступку није у сагласности са Уставом Републике Српске и чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Дакле, Уставни суд је утврдио неуставност одредбе којом је прописано да се у образложењу рјешења о одбацивању ревизије суд позива само на норме одговарајућих ставова које предвиђају одбацивање такве ревизије, те ако оцијени да би то било сврсисходно, суд ће образложити разлоге због којих је донио такво рјешење. Према оцјени Уставног суда, као и према ставовима Европског суда за људска права, право на образложену судску одлуку, које је сегмент права на правично суђење, подразумијева право станке да буде упозната са битним разлозима и јасно образлложеним ставовима суда о чињеничним и правним питањима на основу којих је одлука донесена, те има за циљ заштиту појединца од произвољног пресуђивања. Само образложењним рјешењем о одбацивању ревизије, наводи даље Уставни суд, подносилац ревизије ће бити у могућности да се упозна с разлозима због којих ревизијски суд његову ревизију одбацује, а посебно кад одбацује ревизију која испуњава све формалне разлоге али је утврдио да правно питање због којег је она изјављена није важно за обезбјеђење јединствене примјене права и равноправности свих у његовој примјени.

  Уставни суд је, поред наведене одлуке, донио одлуке и у предметима број У-93/20, У-96/20, У-97/19, У-99/19, У-101/20, У-103/20, У-106/20 и У-28/21, којим је одбијен приједлог, односно нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о основном васпитању и образовању, као и оцјену одређених подзаконских нормативних аката. У предмету број У-100/20 Уставни суд је обуставио поступак, јер су престали постојати процесни услови за његово даљње вођење.

   

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења