Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 274. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Бања Лука, 27. октобар 2021.

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 274. СЈЕДНИЦЕ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  Данас је, 27. октобра 2021. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и седамдесет и четврта редовна сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивао о уставносудским предметима из својих Уставом утврђених надлежности.

  Уставни суд је на овој сједници, међу осталим одлукама, донио и одлуку у предмету број У-95/20 којом је утврђено да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури Републике Српске. Оспореном одредбом овога нормативног акта прописано је да се висина трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске утврђује у износу од 5.500,00 КМ. Као и у двије раније донесене одлуке овога Суда, број У-101/17 и У-12/19, којима је касирао претходне одредбе о истом питању, Уставни суд је и овај пут оцјенио да је спорна одредба прописана паушално и арбитрерно, што је супротно гаранцијама уставног начела владавине права. Уставни суд је и у данас донесеној одлуци поновио да појам „трошкови“ мора да подразумијева стварне трошкове поступка уписа у Именик, који морају бити засновани на објективним показатељима. Стварни трошкови уписа у Именик адвоката, апострофирао је Уставни суд, су новчани израз стварних утрошака појединих елемената поступка, те не могу представљати приход Адокатске коморе у паушалном износу.

   

  На истој сједници Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-45/21. Овом одлуком одбачен је приједлог Градоначелника Града Бања Лука за оцјењивање уставности и законитости Одлуке скупштине Града Бања Лука о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину у дијелу који се односи на буџетске издатке по корисницима – једнократна новчана помоћ запосленим у здравству на територији Града Бања Лука, као и у односу на поједине тачке Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2021. годину. Оцјењујући уставност и законитост навених аката и њихових одредби, Уставни суд је претходно подсјетио на своје надлежности које су одређене чланом 115. Устава Републике Српске, те, након тога, да оспорене одредбе првонаведеног акта представљају одраз цјелисходне процјене њеног доносиоца о предметном уређивању односа, а за чију оцјену законитости Уставни суд није надлежан. У односу на оспорену Одлуку о извршењу буџета Града Бања Лука Уствни суд је констатовао да иста представља реализацију и начин извршења у пракси конкретних буџетских ставки које се односе на одређени круг субјеката, тако да ова одлука нема карактер општег правног акта за чију је оцјену надлежан Уставни суд.

  Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-63/20, У-71/20, У-75/20, У-78/20, У-84/20, У-85/20, У-90/20, У-92/20, У-94/20 и У-98/20 којим су одбачени и одбијени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за оцјењивање уставности појединих одредаба Закона о основном васпитању и образовању, Закона о судским таксама и Закона о уређењу простора и грађењу, као и појединих подзаконских општенормативних аката.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења