Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 262. сједнице Уставног суда Републике Српске
262. сједница Суда

Бања Лука, 28. октобар 2020.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 262. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 28. октобра 2020. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и друга сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука које су усвојене на данашњој сједници, Уставни суд је донио и одлуку у предмету број У-55/20 којом је утврђено да одредбе чланова 5. и 10. Закона о пореском систему Републике Српске нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Наведене одредбе, којима је прописано да се мијењање основице, стопе или износа непореског давања може вршити и подзаконским актом уз сагласност Владе, Уставни суд је оцијенио неуставним темељем тога што не испуњавају стандард квалитета закона. Њиховим уопштеним нормирањем, наиме, законодавац је пропустио да узме у обзир чињеницу да је свако од непореских давања уређено посебним материјалноправним законом, којим је питање могућности, обавезе или овлашћења за доношење подзаконског акта већ регулисано. Ради тога, према оцјени Уставног суда, оспорена легислативна рјешења доводе до правне несигурности што је супротно уставном начелу владавине права.

Устави суд је такође донио и одлуку број У-85/19 којом је, између осталог, утврдио да члaн 27. Статута Општине Пале, у дијелу који гласи „[...] туризма [...]“ и „[...] трговине [...]“ није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи. Наиме, скупштина Општине Пале, као орган општине која припада подручју Града  Источно Сарајево, није била овлашћена да својим Статутом уређује сферу туризма и трговине, јер се ради о питањима од локалног интреса која су Законом о локалној самоуправи повјерена у надлежност Граду Источно Сарајево. С обзиром на утврђену незаконитост наведеног прописивања, а која је посљедица прекорачења овлашћења Скупштине Општине Пале, Уставни суд је утврдио да је тиме уједно повријеђено и уставно начело законитости, као и гаранције које се тичу правā локалне самоуправе. 

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-62/19, У-73/19, У-82/19, У-83/19, У-86/19, У-89/19, У-91/19, У-93/19, У-100/19 и У-101/19, а којим су одбијени приједлози, односно нису прихваћене иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о доприносима, Закона о раду, Закона о полицији и унутрашњим пословима, Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Закона о прекршајима, односно за оцјену уставности и законитости појединих подзаконских општенормативних аката.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења