Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 250. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
250. sjednica Suda

Banja Luka, 18. decembar 2019.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 250. SJEDNICE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

Danas, 18. dembra 2019. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-6/19 kojom je utvrđeno da Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“ iz Bijeljine, kao i njegove dopune, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ustavni sud je ocijenio neustavnim i nezakonitim navedene opšte akte imajući u vidu da se kolektivni ugovor u predškolskoj ustanovi smatra zaključenim kada ga potpišu svi učesnici istog ugovora (sindikat, osnivač ustanove i poslodavac). S obzirom na to da u konkretnom slučaju u postupku donošenja osporenih akata nije učestvovao jedan od ovlašćenih subjekata, što je jedan od elemenata njihove formalne ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud je utvrdio da isti akti nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Ustavni sud je takođe donio odluke i u predmetima broj U-88/18, U-89/18, U-97/18, U-98/18, U-102/18 i U-2/19 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o državnim službenicima, kao i ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih normativnih akata.

Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.

     
    Pretraživanje


    Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
    © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja