Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске
239. сједница Суда

Бања Лука, 30. јануар 2019.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 239. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас, 30. јануара 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и тридесет и девета сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је одлучивано, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима овога Суда, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

Између осталих одлука, Уставни суд је на овој сједници донио одлуку у предмету број У-30/16 којом је утврђено да члан 38. ст. 4. и 5. Закона о пореском поступку Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске. Поменуте норме, којима је регулисано питање одговорности повезаног лица за обавезе пореског обвезника, Уставни суд је оцијенио неуставним с обзиром на то да законодавац није одредио никакве узрочно-посљедичне везе на основу којих би се засновала одговорност повезаног лица за плаћање неизмирене пореске обавезе пореског обвезника. Истим одредбама, наиме, није јасно и предвидљиво утврђено које од повезаних лица и по ком правном основу је у обавези да умјесто пореског обвезника плати његову пореску обавезу као супсидијарни платац, што је у супротности са правном сигурношћу као једним од најважнијих сегмената начела владавине права.

Уставни суд је такође донио и одлуку број У-12/18 којом је утврђено, као и у више прилика до сада, да одредба о ступању на правну снагу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Угљевик није у сагласности са Уставом Републике Српске. Уставни суд је оцијенио да наведена одредба, којом је прописано да овај нормативни акт ступа на снагу даном доношења, не задовољава уставни принцип према којем општенормативни акти могу ступити на правну снагу најраније осмог дана од дана објављивања.

Уставни суд је, поред наведених одлука, донио одлуке и у предметима број У-2/18, У-4/18, У-5/18, У-7/18 и У-10/18 којима није прихватио иницијативе за покретање поступка за оцјену уставности појединих одредаба Закона о висини стопе затезне камате и Закона о пензијском и инвалидском осигурању, као и оцјену појединих подзаконских нормативних аката. У предметима број У-85/17 и У-8/18 Уставни суд је донио рјешења којима је обуставио поступке, јер су престали постојати процесни разлози за њихово даљње вођење.

Поред одлучивања о предметима из домена уставносудске надлежности, Уставни суд је одлучивао и о другим питањима везаним за своје редовно пословање.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења