Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Саопштење за јавност са 219. сједнице Уставног суда Републике Српске
219. сједница

Бања Лука, 26. април 2017.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА 219. СЈЕДНИЦЕ

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Данас је, 26. априла 2017. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и деветнаеста сједница Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) на којој је овај Суд одлучивао, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно о сагласности прописа и општих аката са законима Републике Српске.

            Између осталих, Уставни суд је донио одлуку у предмету број У-47/16, којом је утврдио да Одлука Скупштине града Бања Лука о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама Вука Караџића, I Крајишког корпуса, Милана Радмана, Др Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини. Неуставност и незаконитости оспорене Одлуке, према оцјени Уставног суда, очитује се у томе што доносилац овога акта није поступио у складу са релевантним одредбама наведеног Закона, чиме је истовремено нарушено и начело законитости из члана 108. Устава Републике Српске. Наиме, нормативним актом који је био предмет оцјене предвиђено је рушење објекта који је дио Амбијенталне цјелине у Улици Младена Стојановића и Краља Петра I Карађорђевића, а који има статус националног споменика. С обзиром на то, Скупштина града Бања Лука, према оцјени Уставног суда, није могла усвојити оспорену Одлуку с обзиром да се њоме предвиђа рушење објекта у првој зони заштите који представља дио Амбијенталне цјелине уврштене у националне споменике БиХ и ужива највиши степен заштите у законима Републике Српске.

Уставни суд је такође донио одлуке и у предметима број У-35/16, У-43/16, У-46/16, У-50/16, У-55/16, У-87/16, У-110/16 и У-125/16, а којима је одбио приједлоге, односно није прихватио иницијативе за оцјену уставности и законитости оспорених нормативних аката, с обзиром да није утврдио њихову несагласност са Уставом и законима Републике Српске. Тако Уставни суд није утврдио неуставност појединих одредаба Закона о адвокатури Републике Српске, Закона о социјалној заштити, Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2016. годину, Закона о раду Републике Српске, Закона о Уставном суду Републике Српске, Закона о радним односима у државним органима и Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, као нити неуставност и незаконитост појединих подзаконских аката. Уставни суд је, такође, одлучивао и о одређеним процесним питањима у појединим предметима.

     
    Претраживање


    Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
    © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења