Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 283. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-167/22

  Banja Luka, 3. maj 2022.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I  OSAMDESET I TREĆU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 25. maja 2022. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i osamdeset i druge sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 5. maja 2022. godine.

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-6/21.

      2.2. U-14/21.

      2.3. U-22/21.

      2.4. U-35/21.

      2.5. U-41/21.

      2.6. U-47/21.

      2.7. U-48/21.

      2.8. U-50/21.

      2.9. U-9/22.

   

  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga štampanja Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 26 putem direktnog sporazuma.

  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske putem direktnog sporazuma.

  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju plata, naknada i drugih materijalnih prava izabranih i postavljenih lica i ostalih zaposlenih lica u Ustavnom sudu Republike Srpske.

  6. Tekuća pitanja.                                                                        

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE 

                                                                                           Mr Džerard Selman, s.r.                

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja