Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 121. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU- 1/20

  Banja Luka, 10. januar  2020. godine

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  DVADESESTU I PRVU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica Vijeća održaće se u  petak, 17. januara 2020. godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i dvadesete sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 30. decembra 2019. godine.

   

  2.  Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

      2.1   UV-2/19. Zahtjev Kluba delegata hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog i bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, broj: 02/1-021-1195/19 koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Osmoj redovnoj sjednici održanoj 28. novembra 2019. godine.

   

                                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                    Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                                       Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                                                   Amor Bukić, s.r. 

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja