Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

  Број: СУ- 93/21                                                                                           

  Бања Лука, 31. март  2021.                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 32. став 3. и члана 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Плана јавних набавки за 2021. годину, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. марта 2021. године, д о н и о је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Бисцоммерце д.о.о.“ Бањалука за набавку два рачунара и два лаптопа.

  2. Са понуђачем „Бисцоммерце д.о.о.“ Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор за набавку рачунарске опреме у износу од 5.843,32 КМ.

  3. Издаци за плаћање набавке рачунарске опреме вршиће се са позиције 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.

  Образложење

              Уставни суд Републике Српске је планом набавки за 2021. годину, планирао набавку канцераријске опреме у процјењеној вриједности до 7.000,00 КМ путем директног споразума. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену набавку приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „Бисцоммерце д.о.о.“ Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „Бисцоммерце д.о.о.“ Бањалука у укупном износу од 5.843,32 КМ, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

                                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                      УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                        Мр Џерард Селман с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења