Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda

   

  REPUBLIKA SRPSKA

  USTAVNI SUD

                                                                                                               

  Broj:  SU-106 /20                                                    

  Banja Luka, 7. april 2020.        

                                                                                               

  Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 87. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 12. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, i Plana nabavki roba i vršenja usluga za 2020. godinu, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 7. aprila 2020. godine, d o n i o  j e

   

   

  O D L U K U

  O  POKRETANjU  POSTUPKA  JAVNE  NABAVKE  USLUGA

  Stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda

   

  I

  1. Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem konkurentskog zahtjeva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda Republike Srpske u vrijednosti do 50.000,00 KM.

  2. Plaćanje usluga iz stav 1. ovoga člana vršiće se sa pozicije grupe konta 511100 - Izdaci za  izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata.

   

  II

   

  Postupak nabavke i odabira ponuđača provodiće Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, u skladu sa kriterijima koji su predviđeni Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske.

   

  III

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

                                                                                                                      PREDSJEDNIK                       

                                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                   Mr Džerard Selman, s.r.

  Dostavljeno:

  1. Članovima komisije,
  2. Arhivi,
  3. Računovodstvu.                                                                         
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja