Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova izgradnje zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci

  Broj:  SU-105 /20                                                    

  Banja Luka, 7. april 2020. 

                                                                                                                                                                                                                 

  Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 12. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, i Plana nabavki roba i vršenja usluga za 2020. godinu, Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 7. aprila 2020. godine, d o n i o  j e

   

  O D L U K U

  O  POKRETANjU  POSTUPKA  JAVNE  NABAVKE RADOVA

  Izgradnje zgrade Ustavnog suda u Banjoj Luci

   

  I

  1. Pokreće se postupak prikupljanja ponuda putem otvorenog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju zgrade Ustavnog suda Republike Srpske vrijednosti do 5.950.000,00 KM (2.950.000,00 KM u 2020. godini i 3.000.000,00 KM u 2021. godini).

  2. Plaćanje izvršenih radova odabranom ponuđaču vršiće se sa pozicije grupe konta 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata.

   

  II

  Postupak nabavke i odabira ponuđača provodiće Komisija za nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, u skladu sa kriterijima koji su predviđeni Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske.

   

  III

   

  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

   

                                                                                                                      PREDSJEDNIK                       

                                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                   Mr Džerard Selman, s.r.

   

  Dostavljeno:

  1. Članovima komisije,
  2. Arhivi,
  3. Računovodstvu.                                  
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja