Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Odluka o prihvatanju ponude za uzluge štampe biltena

  Broj: SU- 206/16                                                                                                     

  Banja Luka, 22. jun 2016.

   

              Na osnovu člana 87. stav 1. tačka b) i stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, i Plana javnih nabavki za 2016. godinu, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donio je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA USLUGE ŠTAMPE BILTENA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE BROJ 20

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 20.

  2. Sa ponuđačem „Grafopapir“ d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima usluge u iznosu od 1.638,00 KM.

  3. Rashodi za štampanje Biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 19 vršiće se sa pozicije 412700 – Rahodi za usluge štampanja.

   

  Obrazloženje

   

              Ustavni sud Republike Srpske je planom javnih nabavki za 2016. godinu planirao rashode za usluge štampanja biltena broj 20 u procjenjenoj vrijednosti od 2.500,00 KM, putem postupka direktnog sporazuma. U cilju izbora najpovoljnijih uslova za zaključenje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i pismenom traženju ponuda od Grafopapira doo Banja Luka. S obzirom na prihvatljivost ponude Grafopapira doo Banja Luka u ukupnom iznosu od 1.638,00 KM, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

   

   

  PREDSJEDNIK

  USTAVNOG SUDA

  Mr Džerard Selman, s.r.

   

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja