Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
18.5.2016
U-1/15
Подносилац иницијативе: Живкo Јовановић из Добоја

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности члана 47. став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске“ број 134/11).

18.5.2016
U-4/15
Подносилац иницијативе: Зоран Вукајловић из Билеће

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Статута Кошаркашког савеза Републике Српске и Правилника о лиценцирању тренера Кошаркашког савеза Републике Српске.

18.5.2016
U-6/15
Подносилац иницијативе: Слободан Ђурић, Биљана Дејановић Глигић, Љубомир Николић, Љиљана Слијепчевић, Жељко Палија и Анђелко Ераковић

Утврђује се да члан 20. став б. тачка 4) – Самостални стручни сарадник за просторно планирање и грађење, алинеја 11, у дијелу који гласи: „ ... и припрема урбанистичко-техничке услове из надлежности Одјељења.“, те алинеја 27. истог члана, у дијелу који гласи: „ ... и сачињава извјештај о техничком прегледу објекта.“, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15), нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

Утврђује се да члан 48. став 2. истог правилника, у дијелу који гласи „ ... одређује степен тајности појединих података или докумената, односно послова и задатака који представљају тајну и не могу се објављивати“, није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 20/01) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).   

Утврђује се да члан 52. овог правилника није у сагласности са Уставом Републике Српске.     

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 20. став б. тачка 2) – Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите, војне евиденције и Комунални полицајац, у дијелу који гласи: „самосталност у раду је ограничена повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених стручних питања“ Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15).

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 20. став б. тачка 4) – Самостални стручни сарадник за просторно планирање и грађење, алинеја 27, у дијелу који гласи: „утврђује исправност техничке документације у поступку издавања одобрења за грађење за објекте за које није потребна ревизија пројеката,“ Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15).

18.5.2016
U-15/15
Подносилац иницијативе: Зоран Стокић из Добоја

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности члaнова 162. и 163. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број  40/13).

18.5.2016
U-16/15
Подносилац приједлога: Метромедиа д.о.о. Бања Лука

Утврђује се да Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник Града Бијељина“ број 5/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и  Законом о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12).

Одбацује се приједлог у дијелу којим се захтијева отклањање посљедица насталих примјеном Одлуке из става 1.  изреке.

18.5.2016
U-19/15
Подносилац приједлога: Синдикална организација ЈУ "Дом пензионера" Бања Лука

Обуставља се поступак за утврђивање неуставности и незаконитости чланова 2, 39, 40, 41, 45. и 122. Правилника о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста број 2062/14 од 26. децембра 2014. године, који је донио Управни одбор Јавне установе "Дом пензионера" Бања Лука.

Одбацује се приједлог за обуставу извршења појединачног акта, односно радње предузете на основу оспорених одредби Правилника из става 1. изреке.

18.5.2016
U-38/15
Подносилац иницијативе: ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац ‒ Шумско газдинство "Романија" Соколац

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Рјешења број 21.39/952.3-8/09 од 16. децембра 2009. године, које је донијела Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове ‒ Подручна јединица Соколац.

18.5.2016
U-40-15
Подносилац иницијативе: Миле Чајевић из Фоче

Утврђује се да члан 105. став 2. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, број: 01-68/10 од 2. августа 2010. године није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Утврђује се да члан 3. Одлуке о измјени Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  Фоча, број: 01-80/11 од 2. новембра 2011. године није у сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 105. став 3. Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча број: 01-68/10 од 2. августа 2010. године.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 4. Одлуке о измјени Статута Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  Фоча број: 01-80/11 од 2. новембра 2011. године.

27.4.2016
U-75/14
Подносилац иницијативе: Игор Сјериков из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 8а. став 3. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13).

27.4.2016
U-87/14
Подносилац иницијативе: Чупељић Борис из Бање Луке

Утврђује се да члан 26. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) није у сагласности са Уставом Републике Српске.

        Утврђује се да чланови 25. и 26. став 2. Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 68/11) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

          Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 20. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15).

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
22.6.2016
Саопштење за јавност са 208. сједнице Уставног суда Републике Српске
208. сједница У Бањој Луци је данас, 22. јуна 2016. године, одржана Двије стотине и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

22.6.2016
Саопштење за јавност са 84. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
84. сједница Данас је у Бањој Луци одржана 84. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

21.6.2016
Дневни ред 84. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  Сједница Вијећа одржаће се у сриједу, 22. јуна 2016. године, са почетком у 10,00 часова.

  21.6.2016
  Дневни ред 208. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 22. јуна 2016. године са почетком у 9,00 часова.

   30.5.2016
   Саопштење за јавност са 83. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске
   Данас је у Бањој Луци одржана 83. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске. Предмет разматрања и одлучивања Вијећа било је питање прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса конститутивног бошњачког народа у вези са Законом о полицији и унутрашњим пословина којег је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 7. априла 2016. године.

   26.5.2016
   Дневни ред 83. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    Сједница Вијећа одржаће се у понедељак, 30. маја 2016. године, са почетком у 9,00 часова.

    25.5.2016
    Посјета Амбасадора Велике Британије у БиХ Уставном суду Републике Српске
    Посјета Амбасадора Велике Британије Амбасадор Велике Британије у Босни и Херцеговини, Његова екселенција Edward Ferguson, посјетио је данас Уставни суд Републике Српске.

    18.5.2016
    Саопштење за јавност са 207. сједнице Уставног суда Републике Српске
    207. сједница Данас је, 18. маја 2016. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и седма сједница Уставног суда Републике Српске.

    © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења