Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
26.10.2016
U-47/15
Подносилац иницијативе: Вукота Говедарица из Гацка и Игор Остојић из Бијељине

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” број 60/15) у дијелу којим су у члану 348. Закона о стварним правима («Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додати нови ставови 7. и 10, и члана 3. истог Закона, у дијелу којим је послије члана 348. Закона о стварним правима («Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додат члан 348 а, ставови 1. и 3.

26.10.2016
U-49/15
Подносилац иницијативе: Удружење грађана „Савјест“ из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11. Закона о судовима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12  и  44/15).

26.10.2016
U-53/15
Подносилац иницијативе: Начелник Општине Котор Варош

Утврђује се да Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош, („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 10/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07 и 109/12).

26.10.2016
U-54/15
Подносилац иницијативе: Гојко Пејаковић и Светомир Џомбић из Челинца

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије СОУР УНИЦЕП-РО Индустрија свилених тканина "Свила" Челинац број: 211/86 од 04. 02. 1986. године, Правилника о општим и техничким условима испоруке топлотне енергије ОЈДП "Градско гријање" Челинац од 13. 02. 2004. године и Одлуке о начину обрачуна топлотне енергије потрошачима са искљученим гријним тијелима број 25/2004 од 13. 02. 2004. године.

26.10.2016
U-56/15
Подносилац приједлога: Институт за воде д.о.о Бијељина

          Утврђује се да члан 1. у дијелу који гласи: ".... јавна...", те  чланови 45, 47, 48, 50, 51, 52. и 53. Правилника о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“ број 75/15) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09 и 121/12).

         Одбија се приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 2. до 44, те  чланова 46, 49.  54. и  55. Правилника о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“ број 75/15).

26.10.2016
U-58/15
Подносилац иницијативе: "Тржница" д.о.о. Бања Лука

Утврђује се да члан 2. став 1. Одлуке о комуналној накнади ("Службени гласник Града Бања Лука" број 5/13), у дијелу који гласи: "... привременом или сталном, изграђеном са одобрењем за грађење или без одобрења за грађење...", и став 2. ове одлуке, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11).

26.10.2016
U-69/15
Подносилац иницијативе: Жељко Чекић из Костајнице

Утврђује се да Одлука о прихватању кредитних средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Пројекту хитног опоравка од поплава, број 01-013-210/15 („Службени гласник Општине Костајница“ број 12/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12 и 52/14) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).

26.10.2016
U-85/15
Подносилац иницијативе: Драгана Туторић из Сокоца

          Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи  („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) и члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14).           

         Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 9. став 1. тачка 4. и члана 16. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14).

28.9.2016
U-10/15
Подносилац приједлога: „Крајина-Борац“ д.о.о. Бања Лука, који заступа Милан Маринковић и Дане Кончар адвокати из Бање Луке

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 15. и 18. став 2. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 24/98), члана 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13) и Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 29/10 и 11/15).

28.9.2016
U-36/15
Подносилац иницијативе: Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције ‒ Одјељење Бијељина

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Регулационог плана „Крушик-Интергај“ у Бијељини („Службени гласник Општине  Бијељина “ број 55/12).

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
30.11.2016
Саопштење за јавност са 213. сједнице уставног суда Републике Српске
213.сједница Данас, 30. новембра 2016. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и тринаеста сједница Уставног суда Републике Српске.

29.11.2016
Дневни ред 213. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Сједница ће се одржати у сриједу, 30. новембра 2016. године, са почетком у 9,00 часова.

  23.11.2016
  Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса
  92-96 Данас су у Бањој Луци одржане сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

  22.11.2016
  Дневни ред сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

   Сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске одржаће се у сриједу, 23. новембра 2016. године са почетком од 9,00 часова.

   26.10.2016
   Саопштење за јавност са 212. сједнице Уставног суда Републике Српске
   212. сједница Данас, 26. октобра 2016. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и дванаеста сједница Уставног суда Републике Српске.

   25.10.2016
   Дневни ред 212. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 26. октобра 2016. године са почетком у 9,00 часова.

    28.9.2016
    Саопштење за јавност са 211. сједнице Уставног суда Републике Српске
    211. сједница Данас, 28. септембра 2016. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и једанаеста сједница Уставног суда Републике Српске.

    26.9.2016
    Дневни ред 211. сједнице Уставног суда Републике Српске
     Сједница ће се одржати у сриједу, 28. септембра 2016. године са почетком у 9,00 часова.

     © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења