Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
20.12.2017
U-72/16
Подносилац иницијативе: ДОО "Кирога", DOO "Frutela Group", "Витаминка" а.д., ДОО "Дивес" и DOO "SMD Trade", сви из Бање Луке, те ДОО "Лебурић Комерц" Прњавор, DOO "Spektar Drink" Бијељина и DOO "Fructa Trade" Дервента

Утврђује се да члан 2. Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске" број 106/15), у дијелу у којем је послије члана 63. додат члан 63в и Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину ("Службени гласник Републике Српске" број 6/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

20.12.2017
U-93/16
Подносилац приједлога: Општинa Соколац, заступанa по начелнику Општине Миловану Бјелици

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 114/07).

20.12.2017
U-97/16
Подносилац приједлога: Неђо Мишељић из Бањa Луке

        Не прихвата се иницијатива за  оцјењивање уставности члана 18, члана 26. став 3. и члана 38. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 40/13) и члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” бр. 106/15 и 3/16).

        Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године (“Службени гласник Републике Српске” број 15/15), Одлуке о изради Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 36/16) и Одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 113/16).

        Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу Регулационог плана за уређење обале Врбаса у Бањој Луци (“Службени гласник Града Бања Лука” број 14/10).

20.12.2017
У-101/16
Подносилац приједлога: Прије"Аdvantis broker" а.д. Бања Лука, "Eurobroker" а.д. Бања Лука, "Raiffeisen Capital" а.д. Бања Лука и "Unicredit bank" а.д. Бања Лука - "Unicredit broker"

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 1. Правилника о допунама Правилника о пословању берзанских посредника („Службени гласник Републике Српске“ број 32/16).   

20.12.2017
U-104/16
Подносилац иницијативе: Љиљана Милосављевић из Бање Луке

Утврђује се да члан 4. став 2, члан 5. ст. 2. и 3. и члан 6. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 78/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) и Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14 и 33/14).   

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 4. став 1. и члана 5. став 1. Упутства из става 1. изреке ове одлуке.

20.12.2017
U-108/16
Подносилац иницијативе: Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске

Утврђује се да тачке 6. и 8. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 83/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16) и Законом о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/14 и 116/16).

20.12.2017
U-121/16
Подносилац иницијативе: Милан Благојевић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 161. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).                       

20.12.2017
U-122/16
Подносилац приједлога: Синдикат управе Републике Српске, Републички одбор Бања Лука

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 5.став 4. и члана 16. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14, 33/14 и 116/16).

20.12.2017
U-124/16
Подносилац приједлога: Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске

           Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 7. и 17. Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/14, 116/16 и 62/17) и неуставности и незаконитости чланова 30. и 32. Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/16).

20.12.2017
U-1/17
Подносилац иницијативе: Зора Бабић из Градишке

Не прихвата се  иницијатива за оцјењивање уставности члана 141. тачка 5. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
20.12.2017
Саопштење са 226. сједнице Уставног суда Републике Српске
Саопштенје са 226. сједнице Данас је, 20. децембра 2017. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске.

19.12.2017
Дневни ред 226. сједнице Уставног суда Републике Српске
Сједница ће се одржати у сриједу, 20. децембра 2017. године са почетком у 9,00 часова.

4.12.2017
Саопштење за јавност са 114. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске
114. једница Вијећа Данас је у Бањој Луци одржана Стотину и четрнаеста сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

4.12.2017
Дневни ред 114. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  Сједница Вијећа одржаће се у понедељак, 4. децембра 2017. године, са почетком у 9,00часова.

  29.11.2017
  Саопштење за јавност са 225. сједнице Уставног суда Републике Српске
  225. сједница

  Уставни суд Републике Српске одржао је данас, 29. новембра 2017. године, Двије стотине и двадесет и пету редовну сједницу на којој је, у складу са Уставом и законом утврђеним надлежностима, одлучивао о сагласности закона и других општих аката са Уставом и законима Републике Српске.

  28.11.2017
  Сазив ѕа 225. сједницу
   Сједница ће се одржати у сриједу, 29. новембра 2017. године са почетком у 9,00 часова.

    

   25.10.2017
   Саопштење за јавност са 224. сједнице Уставног суда Републике Српске
   224. сједница Данас, 25. октобра 2017. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и двадесет и четврта сједница Уставног суда Републике Српске.

   24.10.2017
   једнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 25. октобра 2017. године са почетком у 9,00 часова.

    © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења