Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
28.2.2018
U-6/17
Подносилац иницијативе: Миле Голијан из Хан Пијеска

Утврђује се да члан 85б став 1. тачка в) и став 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

28.2.2018
U-11/17
Подносилац иницијативе: Мехмедалија Церјаковић из Бијељине

Утврђује се да Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10).        

28.2.2018
U-18/17
Подносилац иницијативе: Томо Панчић из Добоја

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 31. редовне ‒ годишње сједнице Скупштине акционара Жељезница Републике Српске а.д. Добој одржане 29. јуна 2016. године и Наставка 31. редовне ‒ годишње сједнице одржаног 07. децембра 2016. године, те Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију број: I-1.8782-1/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о усвајању независног ревизорског мишљења број: I-1.7786-2/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2015. годину број: I -1.5035-2/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о именовању радних тијела број: I-1.22258/16 од 07. децембра 2016. године, Одлуке о усвајању Акционог плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије "BAKER TILLY RE OPINION" о ревизији финансијских извјештаја за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године број: I-1.15925-2/16 од 07. децембра 2016. год, Одлуке о усвајању Извјештаја о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница Републике Српске а.д. Добој из 2012. и 2014. године број: I-1.17226-2/16 од 07. децембра 2016. године и Статута о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1.14260-3/16 од 07. децембра 2016. године, које је донијела Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. Добој.  

28.2.2018
U-26/17
Подносилац иницијативе: Медиха Чамџић из Добоја

Утврђује се да Одлука о ослобађању плаћања земљишта, накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта, накнаде за природне погодности (ренте) и накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у избјегличким насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица", „Вила", „Пољице" и „Гаврићи" („Службени гласник Града Добој" број 6/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“ бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12).

28.2.2018
U-28/17
Подносилац иницијативе: Недељко Јандрић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 225. Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17).

28.2.2018
U-30/17
Подносилац иницијативе: Душан Берић, Сњежана Божић, Бранко Бутулија

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности поступка доношења Буџета Републике Српске за 2017. годину ("Службени гласник Републике Српске" број 116/16).

28.2.2018
U-31/17
Подносилац иницијативе: Бојан Пеулић из Бањалуке

Утврђује се да члан 18. став 2. Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/12, 88/13, 107/16 и 111/16), у дијелу који гласи „номиналне или“, није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и Законом о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17).

28.2.2018
U-34/17
Подносилац иницијативе: Драган Маринковић из Козлука

Утврђује се да члан 1. став 4. Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник Републике Српске" број 72/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15).

31.1.2018
U-3/17
Подносилац иницијативе: Нада Милић и Урош Ђурић из Градачца и Бранислав Ђурић из Модриче

Утврђује се да члан 20. став 3. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 11/14, 25/14 и 31/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15).

31.1.2018
U-4/17
Подносилац иницијативе: Зоран Булатовић и Вања Савићевић из Бање Луке, и Радислав Нишавић из Пала

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 230. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14).

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
28.2.2018
Саопштење за јавност са 228. сједнице Уставног суда Републике Српске
228 сједница У Бањој Луци је данас, 28. фебруара 2018. године, одржана Двије стотине и двадесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

27.2.2018
Дневни ред 228. сједнице Уставног суда Републике Српске

  Сједница ће се одржати у сриједу, 28. фебруара 2018. године са почетком у 9,00 часова.

  31.1.2018
  Саопштење за јавност са 227. сједнице Уставног суда Републике Српске
  227. сједница Суда Данас је, 31. јануара 2018. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске.
  30.1.2018
  Дневни ред 227. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 31. јануара 2018. године са почетком у 9,00 часова.

   25.1.2018
   Предсједнику Уставног суда уручен први том Енциклопедије
   Уручење I тома Енциклопедије У Уставном суду Републике Српске представљен први том Енциклопедије Републике Српске.

   23.1.2018
   Промоција првог тома Енциклопедије Републике Српске
    У сриједу, 24. јануара ове године у 11 часова, у просторијама Уставног суда Републике Српске биће одржана промоција првог тома Енциклопедије Републике Српске.

    20.12.2017
    Саопштење са 226. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Саопштенје са 226. сједнице Данас је, 20. децембра 2017. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и шеста сједница Уставног суда Републике Српске.

    19.12.2017
    Дневни ред 226. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 20. децембра 2017. године са почетком у 9,00 часова.

    © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења