Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
27.11.2019.
U-40/18
Подносилац иницијативе: Пајо Лукић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 20. став 1. и члана 21. ст. 1. и 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 5. и члана 22. ст. 3. и 5. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), затим члана 14, члана 20. алинеја 2. и члана 24. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18), те члана 1. алинеја 3, члана 3. став 1. алинеја 2. и чл. 4, 5, 6. и 8. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 15. став 1. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
27.11.2019.
U-72/18
Подносилац иницијативе: Арсеније Балтић из Бање Луке
Утврђује се да члан 13. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 18/17).
Утврђује са да члан 68. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) није у сагласности са Уставом Републике Српске.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 17. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 4. тачка б) и члана 72. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19).
27.11.2019.
U-85/18
Подносилац иницијативе: Димитрије Бојић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 2. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) и чланова 11. и 13. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18 и 40/18) и члана 22. став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19), те Одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности („Службени гласник Града Бања Лука“ број 2/18).
27.11.2019.
U-87/18
Подносилац иницијативе: Љубиша Кобас из Омарске, Приједор
Утврђује се да  члан 8. став 3. Правилника о исплати погребних трошкова за умрлог корисника пензије Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске број: О- 459/2017 од 29. маја 2017. године није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 10. Правилника о исплати погребних трошкова за умрлог корисника пензије Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске број: О- 459/2017 од 29. маја 2017. године у дијелу којим је прописано: "... објављивања на ПИО Wеб сервису."
27.11.2019.
U-90/18
Подносилац иницијативе: Саво Томић из Угљевика
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 од 27. априла 2015. године  („Службени Билтен Општине Угљевик број“ 3/15).
27.11.2019.
U-94/18
Подносилац иницијативе: Петар Марковић из Забрђа, општина Угљевик
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13).
27.11.2019.
U-101/18
Подносилац иницијативе: Зоран М. Стокић из Добоја
Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 3. став 1. Одлуке о комуналној накнади   ("Службени гласник Града Добој" број 12/14).
30.10.2019.
U-23/18
Подносилац иницијативе: Партија Слобода из Бање Луке, заступана по адвокату Вањи В. Лакић, и Мелиха Филиповић из Бање Луке
Утврђује се да члан 21. став 5. и члан 22. став 3. и 5. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 2/18, 40/18 и 12/19) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) и Законом о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 101/11).
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 14, члана 20. алинеја 2. и члана 24. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" број 2/18 и 40/18), те члана 1. алинеја 3, члана 3. став 1. алинеја 2. и чл. 4, 5, 6. и 8. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 2/18 и 40/18).

30.10.2019.
U-39/18
Подносилац иницијативе: Александaр Кисић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за  оцјењивање уставности и законитости члана 40. ст. 2. и 3, члана 41. ст. 2. и 3. и члана 72. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18, 40/18 и 12/19), те члана 32. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. и 4. и члана 28. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18 и 40/18),  тачке  III Закључка о давању сагласности на висину тарифиних ставова ("Службени гласник Града Бања Лука" број 2/18) и тачке IV Одлуке о повјеравању обављања комуналне дјелатности ("Службени гласник Града Бања Лука" број 2/18).
30.10.2019.
U-74/18
Подносилац иницијативе: Синиша Микић из Добоја
Утврђује се да члан 21. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 12. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
17.1.2020.
Саопштење за јавност са 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
121. сједница Вијећа У Бањој Луци је данас, 17. јануара 2020. године, одржана 121. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

16.1.2020.
Дневни ред 121. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
  Сједница Вијећа одржаће се у  петак, 17. јануара 2020. године, са почетком у 9,00 часова.

  30.12.2019.
  Саопштење за јавност са 120. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
   Данас је у Бањој Луци одржана 120. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
   27.12.2019.
   Дневни ред 120. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
    Сједница Вијећа одржаће се у  понедељак, 30. децембра 2019. године, са почетком у 9,00 часова.
    18.12.2019.
    Саопштење за јавност са 119. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
     Данас је у Бањој Луци одржана Стотину и деветнаеста сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
     18.12.2019.
     Саопштење за јавност са 250. сједнице Уставног суда Републике Српске
     250. сједница Суда Данас, 18. дембра 2019. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и педесета сједница Уставног суда Републике Српске.
     17.12.2019.
     Дневни ред 119. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
      Сједница Вијећа одржаће се у  сриједу, 18. децембра 2019. године, са почетком у 11,00 часова.
      17.12.2019.
      Дневни ред 250. сједнице Уставног суда Републике Српске
       Сједница ће се одржати у сриједу, 18. децембра 2019. године са почетком у 9,00 часова.
       © 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења