Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
23.6.2021.
U-29/20
Подносилац иницијативе: Александар Јокић, Арсеније Балтић и Ђорђе Кнежевић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID 19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионицe aуто-пута „9. jануар“ Бања Лука - Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46/20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19  изазване вирусом Sars-coV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46/20). 

23.6.2021.
U-52/20
Подносилац иницијативе: Александар Алаџић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 30. ст. 3. и 4. и члана 43. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник Града Добој“ број 1/16).

23.6.2021.
U-56/20
Подносилац иницијативе: Милан Радошевић из Котор Вароша

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и  законитости Рјешења број 6090092874 од 16. октобра 2013. године, Рјешења број 6090092874 од 1. априла 2014. године, Рјешења број 6090092874 од 5. јуна 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 8. јуна 2015. године,  Рјешења број 6090092874 од 23. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 24. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 25. децембра 2015. године, које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Филијала Добој, Рјешења број 6090092874 од 23. фебруара 2016. године и Рјешења број 6090092874 од 24. фебруара 2016. године које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Кабиет директора, Бијељина и Пресуде број 13 0 У 004079 16 У од 29. јула 2016. године, коју је донио Окружни суд у Добоју.

23.6.2021.
U-58/20
Подносилац иницијативе: Бојан Блитвић из Источног Сарајева

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 70. тачка б) Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр.  134/11, 82/13 и 103/15).

Не прихвата се  иницијатива  за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 70. тачка а) Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр.  134/11, 82/13 и 103/15).

23.6.2021.
U-59/20
Подносилац иницијативе: Синиша Микић из Добоја

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 87. став 2. и 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16  и 62/18).

23.6.2021.
U-61/20
Подносилац иницијативе: Милена Марковић, Родољуб Бекић и Зора Јовић из Угљевика, које заступа Благиша Лукић, адвокат из Бијељине

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

23.6.2021.
U-68/20
Подносилац приједлога: Омладинска организација „Чувари Сане“ Приједор

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела централног подручја Приједора између десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни назив „Сана Б – 1“ („Службени гласник Града Приједора“ број 14/19).

16.6.2021.
U-37/20
Подносилац иницијативе: Владо Јованић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11, члана 12, члана 54 став 1. тачка 5,  члана 57, члана 70 став 1. тачка 26. и став 2,  члана 71. став 1. тач. 1) и 2) и став 2.  и  члана 72. Закона о оружју и муницији  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 26/16, 18/17 31/18 и 58/19).

Не прихвата се  иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 6. тач. 9. и 11. Закона о оружју и муницији  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 26/16, 18/17, 31/18 и 58/19) са чланом 50. Закона о ловству ("Службени гласник Републике Српске" бр. 60/09 и 50/13). 

26.5.2021.
U-30/20
Подносилац иницијативе: Арсеније Балтић из Бањалуке
Утврђује се да члан 58. став 1. тачка б) у дијелу који гласи „оригиналан“ и члан 58. став 2. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту („Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) ) и Законом о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и 44/20).
Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 1. тачка в) у дијелу који гласи „оригиналну“ и у дијелу који гласи „оригиналан“ и члана 22. став 1. тачка д) у дијелу који гласи „оригиналан“ Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/11, 72/12, 58/17 и 102/17).
26.5.2021.
U-44/20
Подносилац иницијативе: Љубинка Смиљанић из Зворника
Утврђује се да члан 7. став 4. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19 и 77/20) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08).
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19 и 77/20).
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске
271. сједница Данас, 14. јула 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесет и прва сједница Уставног суда Републике Српске .

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске
  Сједница ће се одржати у сриједу, 14. јула 2021. године са почетком у 9,00 часова.

  23.6.2021.
  Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Данас, 23. јуна 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и седамдесета сједница Уставног суда Републике Српске.

   21.6.2021.
   Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 23. јуна 2021. године са почетком у 9,00 часова.

    26.5.2021.
    Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске
    269. Сједница Уставног суда РС Данас је, 26. маја 2021. године, у Бањој Луци Уставни суд Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд) одржао Двије стотине и шездесет и девету редовну сједницу.
    25.5.2021.
    Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске
     Сједница ће се одржати у сриједу, 26 маја 2021. године са почетком у 9,00 часова.
     29.4.2021.
     Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
     268. сједница Данас, 29. априла 2021. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и шездесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

     27.4.2021.
     Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске
      Сједница ће се одржати у четвртак, 29. априла 2021. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, Улица Краља Алфонса XIII број 11/II.
      © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења