Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
28.3.2018
U-2/17
Подносилац приједлога: „ДАМБИ КОМЕРЦ“ д.о.о. Градишка, заступано по адвокату, Дринић Мирослави из Градишке

Утврђује се да члан 15. став 3. Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 11 /13) није у сагласности са Уставом.         

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 7, члана 8. и члана 20. Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 11/13).

28.3.2018
U-17/17
Подносилац иницијативе: Мрдеља Рондовић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. Прилог 1. тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и члана 4. Прилог 1. тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

28.3.2018
U-19/17
Подносилац иницијативе: Миодраг Илић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 77. став 1. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

28.3.2018
U-25/17
Подносилац иницијативе: „За правду и ред – Листа Небојше Вукановића“ из Требиња

Утврђује се да Одлука о оснивању Фонда солидарности Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) и Одлука о утврђивању посебне накнаде за солидарност Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

28.3.2018
U-27/17
Подносилац иницијативе: Драган Маринковић из Бијељине

Утврђује се да  члан  5. став 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада (Службени гласник Града Бијељина“ број 5/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске” бр. 124/11 и 100/17).  

28.3.2018
U-35/17
Подносилац иницијативе: Драгана Јовић из Трнова

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости чл. 2. и 3. Одлуке о стављању ван снаге Правилника („Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15). 

28.3.2018
U-37/17
Подносилац приједлога: "Фриком" д.о.о Требиње

          Утврђује се да члан 18. став 3. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Града Требиње" број 6/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

          Утврђује се да члан 4. став 5. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17).

          Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 6. ст. 1. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) и чланова 11. и 15. став 1, те чланова 17. и 18.  став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Града Требиње" број 6/14).

         Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости  члана 2, члана 3. став 3, члана 4. ст 1. и 4,  члана 5. и члана 7. став 2. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16).

28.3.2018
U-38/17
Подносилац иницијативе: Неђо Мишељић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинска, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив "Југ 7"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив "Старчевица 2"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и Мотела "Интернационал" у Бањалуци и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бања Лука" број 19/16), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља "Старчевица", Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између: Улице цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и десне обале ријеке Врбас (радни назив "Југ 4"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-507/16 и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-508/16 ("Службени гласник Града Бања Лука" број 39/16).

    Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 46/16).

28.3.2018
U-40/17
Подносилац приједлога: Синдикат правосуђа Републике Српске из Бање Луке

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и члана 1. Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/16).

Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) са чланом 4. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14).

28.2.2018
U-6/17
Подносилац иницијативе: Миле Голијан из Хан Пијеска

Утврђује се да члан 85б став 1. тачка в) и став 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
4.4.2018
Саопштење за јавност са 115. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
115. сједница Вијећа

Данас, 4. априла 2018. године, одржана је 115. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.

3.4.2018
Дневни ред 115. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

  Сједница Вијећа одржаће се у сриједу, 4. априла 2018. године, са почетком у 9,00 часова.

  28.3.2018
  Саопштење за јавност са 229. сједнице Уставног суда Републике Српске

   У Бањој Луци је данас, 28. марта 2018. године, одржана Двије стотине и двадесет и девета сједница Уставног суда Републике Српске.

   27.3.2018
   Дневни ред 229. сједнице Уставног суда Републике Српске
    Сједница ће се одржати у сриједу, 28. марта 2018. године са почетком у 9,00 часова.

    28.2.2018
    Саопштење за јавност са 228. сједнице Уставног суда Републике Српске
    228 сједница У Бањој Луци је данас, 28. фебруара 2018. године, одржана Двије стотине и двадесет и осма сједница Уставног суда Републике Српске.

    27.2.2018
    Дневни ред 228. сједнице Уставног суда Републике Српске

     Сједница ће се одржати у сриједу, 28. фебруара 2018. године са почетком у 9,00 часова.

     31.1.2018
     Саопштење за јавност са 227. сједнице Уставног суда Републике Српске
     227. сједница Суда Данас је, 31. јануара 2018. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и двадесет и седма сједница Уставног суда Републике Српске.
     30.1.2018
     Дневни ред 227. сједнице Уставног суда Републике Српске
      Сједница ће се одржати у сриједу, 31. јануара 2018. године са почетком у 9,00 часова.

      © 2009-2014. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења