Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
6.12.2016.
Utvrđuje se da je u postupku donošenja Odluke o prestanku mandata članovima Republičke komisije za sprovođenje referenduma broj 02/1-021-1149/16 od 11. oktobra 2016. godine, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 16.11.2016
Datum okončanja postupka: 06.12.2016
Kategorija: Витални интерес
6.12.2016.
Utvrđuje se da je u postupku donošenja Odluke o davanju posebnog ovlašćenja broj 02/1-021-1150/16 od 11. oktobra 2016. godine, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine, povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 16.11.2016
Datum okončanja postupka: 06.12.2016
Kategorija: Витални интерес
6.12.2016.
Utvrđuje se da je u postupku donošenja Zaključka u vezi Izvještaja Republičke komisije za sprovođenje referenduma o rezultatu republičkog referenduma na pitanje: „Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?“ broj: 02/1-021-1151/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine, povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 16.11.2016
Datum okončanja postupka: 06.12.2016
Kategorija: Витални интерес
6.12.2016.
Utvrđuje se da članom 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske broj 02/1-021-1174/16, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 13. oktobra 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.  
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 16.11.2016
Datum okončanja postupka: 06.12.2016
Kategorija: Витални интерес
6.12.2016.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku u vezi Zakona o Danu Republike Srpske broj:02/1-021-1240/16 od 25. oktobra 2016. godine, koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 29.11.2016
Datum okončanja postupka: 06.12.2016
Kategorija: Витални интерес
11.8.2016.
Utvrđuje se da Zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 13. jula 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 28.07.2016
Datum okončanja postupka: 11.08.2016
Kategorija: Витални интерес
11.8.2016.
Utvrđuje se da Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma broj: 02/1-021-894/16, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 28.07.2016
Datum okončanja postupka: 11.08.2016
Kategorija: Витални интерес
11.8.2016.
Utvrđuje se da članom 15. stav 1, te čl. 30, 31, 32, 33, 34, 35. i 44. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. juna 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 18.07.2016
Datum okončanja postupka: 11.08.2016
Kategorija: Витални интерес
22.7.2016.
Nisu prihvatljivi zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, broj: 02/1-021-772/16. i Zaključcima u vezi Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, broj: 02/1-021-773/16, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 21. juna 2016. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 18.07.2016
Datum okončanja postupka: 22.07.2016
Kategorija: Витални интерес
22.6.2016.
Utvrđuje se da članovima 4, 13, 17, 76, 83. i 138. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 7. aprila 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 23.05.2016
Datum okončanja postupka: 22.06.2016
Kategorija: Витални интерес
Strana: 4/11 (ukupno 102 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>