Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: SU- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Broj: SU –  200/16                                                                                               

Banja Luka,  22. juna 2016. godine

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA SUDA

 

I

 

          Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se akademik prof. dr Snežana Savić, sudija iz reda srpskog naroda.

 

II

 

          Mandat izabranog potpredsjednika teče počev od 26. juna 2016. godine.

 

III

     

            Ova odluka stupa na snagu 26. juna 2016. godine i objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Dostavljeno:                                                                         PREDSJEDNIK

1. Imenovanom,                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

2. Lični dosije,                                                               Mr Džerard Selman, s. r.

3. Arhiva Suda.                                                                   

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>