Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: SU- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Broj: SU-359/23                                                                                               

Banja Luka, 29. novembar 2023.

 

Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 29. novembra 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se akademik prof. dr Snežana Savić, sudija iz reda srpskog naroda.

 

II

Imenovana se bira na mandatni period od četiri godine.

 

III

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU–181/20 od 24. juna 2020. godine.

 

IV

     Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                             USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                            Mr Džerard Selman

 

Dostavljeno:

1. Imenovanoj,

2. Lični dosije,

3. Arhiva Suda.

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>