Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Broj predmeta: SU- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Broj: SU–283/18                                                                                               

Banja Luka,  31. oktobar 2018.                                                                                         

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. oktobra 2018. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

 

          Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se Irena Mojović, sudija iz reda hrvatskog naroda.

 

II

 

          Imenovana se za potpredsjednika bira na mandatni period od četiri godine.

 

III

     

          Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman s.r.

Dostavljeno:       

1. Imenovanoj,                                                                                   

2. Lični dosije,                                                                                     

3. Arhiva Suda.

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
© 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>