Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Postupak pristupa informacijama

  Pravo pristupa informaciji se ostvaruje podnošenjem zahtjeva.   Zahtjev se podnosi u pisanom obliku Ustavnom sudu, putem pošte   na adresu Kralja Alfonsa XIII br. 11, Banja Luka, odnosno putem faksa broj (051) 217 - 390   ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte Ustavnog suda.

  Zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacije. U zahtjevu se obavezno navodi ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresa i broj telefona/faksa ili e-mail adresa.

  Ako zahtjev podnosi fizičko lice, dužno je putem ličnih dokumenata dokazati svoj identitet.

  Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili da ima punomoć datu od strane ovlašćenog lica.

  Po prijemu zahtjeva Ustavni sud je dužan da, putem ovlašćenog radnika, razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu podnesenog zahtjeva.

  Ustavni sud je dužan obavjestiti podnosioca zahtjeva da li je odobrio pristup informaciji lično ili putem umnožavanja, odnosno djelimično ili u cjelini, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva s tim da taj rok može biti produžen za sedam dana u slučajevima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 20/01).

  Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od zvaničnih jezika, ako je to moguće.

    
   Aktuelno
   17.11.2022.
   Svečano otvaranje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   21.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku podnih prostirki za opremanje nove zgrade Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga čišćenja poslovnih prostorija novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Četvrta dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga obezbjeđenja novog objekta Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenih u Ustavnog suda Republike Srpske

   18.10.2022.
   Saopštenje za javnost sa 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   18.10.2022.
   Dnevni red 144. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja