Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Prva dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  Broj:  SU- 82/23                                                      

  BanjaLuka, 22. februar 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14 i 59/22), Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine, d o n i o  j e

   

  PRVU DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

   

  Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu, broj SU-506/23 od 7. decembra 2022. godine mijenja se u dijelu Robe tako što se  dodaje redni broj 27. „Nabavka nosača za vatrogasne aparate“ procijenjene vrijednosti 700,00 KM bez PDV-a, a u dijeli Usluge dodaje se redni broj 20. „Nabavka  usluga koričenja“ procijenjene vrijednosti 800,00 KM bez PDV-a,  a što  je prikazano u tabeli kako slijedi:

  ROBE

   

  Red.

  Br.

   

   

  PREDMET NABAVKE

   

  ŠIFRA JRJN

   

  PROCJENjENA VRIJEDNOST

   (bez PDV-a)

   

  VRSTA POSTUPKA

   

  Lot

  DA/

  NE

   

  VRSTA UGOVORA

   

  Ugovor o nabavci/

  Okvirni sporazum

   

  Period trajanja ugovora/

  Okvirni

  sporazum

   

  OKVIRNI DATUM POKRETANjA POSTUPKA

   

  IZVOR FINANSIRANjA (ekonomski kod)

   

  Dodatne napomene

   

  27.

   

  Nabavka nosača za vatrogasne aparate

   

  35110000-8

   

  700,00

  Direktni sporazum

   

  NE

   

  Robe

   

  Račun

   

  Jednokratno

  Februar/mart

  Budžet 2023

  Pozicija

  511 300

   

   

   

   

  UKUPNO

   

   

  700,00 KM

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  USLUGE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20.

   

  Nabavka  usluga koričenja

  (povezivanje službenih glasnika)

  79820000-8

  800,00

  Direktni sporazum

   

   

   

  NE

   

   

   

  Usluge

   

   

   

  Račun

   

   

   

  Jednokratno

  Februar/mart

  Budžet 2023

  Pozicija

  412 700

   

   

   

  UKUPNO

   

  800, 00 KM

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             

                                                                                                                                                                                                   

  Prva dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine i na službenoj Web stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

   

                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                               USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                                                                                            Mr Džerard Selman. s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja