Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Četvrta dopuna Plana javnih nabavki za 2022. godinu

  Broj:  SU- 418/22                                                                                                                                                                                                                                        

  Banja Luka,  12. oktobar 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 3. stav 1. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-20/15 od 28. januara 2015. godine, i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21) Ustavni sud Repulike Srpske, na sjednici održanoj 12. oktobra  2022. godine, d o n i o  j e

   

  ČETVRTU DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

  Plan nabavki Ustavnog suda Republike Srpske za 2022. godinu dopunjuje se u dijelu Robe redni broj 21 kako slijedi, a za Usluge dodaje se redni broj 15 kako slijedi:

   

  ROBE

   

                   

  REDNI BROJ

  PREDMET NABAVKE

  ŠIFRA JRJN

  PROCJENjENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

  VRSTA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM POKRETANjA POSTUPKA

  OKVIRNI DATUM ZAKLjUČIVANjA UGOVORA

  IZVOR FINANSIRANjA (ekonomski kod)

  NAPOMENE

  21.

  Nabavka tepiha, podnih prostirača i otirača

  39530000-6

  6.000,00

  Direktni sporazum

  Oktobar 2022

  Oktobar  2022

  Budžet 2022 pozicija

  511300

   

   

  USLUGE 

   

  15.

  Nabavka usluga u oblasti  arhitekture, građevne, tehničke  i inspekcijske usluge (tehnički pregled zgrade USRS)

  71000000-8

  6.000,00

  Direktni sporazum

   Oktobar 2022

  Oktobar  2022

  Budžet 2022 pozicija

  511100

   

   

  UKUPNO:

   

  12.000,00

   

   

   

   

   

             

   

     
             

  PREDSJEDNIK

             

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Mr Džerard Selman

                   
           

                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

                       

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja