Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju

  Broj: SU- 240/22                                                                            

  Banja Luka, 29. jun  2022                                                                                                                                                                                                                                          

              Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), čl. 32. stav 3. i 34. Pravilnika o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova u Ustavnom sudu Republike Srpske i člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ustavnog suda Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/21), Ustavni sud Republike Srpske na sjednici održanoj 29. juna 2022. godine, d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU PIĆA I OSVJEŽAVAJUĆIH NAPITAKA U ČAJNU KUHINjU USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Georg Komerc“ doo iz Banje Luka, broj 08/22 od 3. juna 2022. godine, za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske.

  2. Sa ponuđačem „Georg Komerc“ doo Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o načinu plaćanja, isporuci i ostalim pojedinostima dostave, u trajanju od godinu dana od dana potpisivanja ugovora na godišnjem nivou u iznosu od 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020, 00 KM sa PDV-om.

  3. Rashodi za nabavku osvježavajućih napitaka vršiće se sa pozicije grupe konta 412900 – Rahodi po osnovu reprezentacije u zemlji.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Ustavni sud Republike Srpske je Odlukom, broj SU-194/22 od 25. maja 2022. godine, pokrenuo postupak prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske do 6.000,00 KM bez PDV-a, odnosno do 7.020,00 KM sa PDV-om. U cilju izbora  najpovoljnijih uslova za zaključivanje ugovora za navedenu uslugu pristupilo se ispitivanju tržišta i traženju ponude od ponuđača „Georg Komerc“ doo Banja Luka. S obzirom na prihvatljivu ponudu ponuđača „Georg Komerc“ doo Banja Luka Banja Luka, Ustavni sud Republike Srpske je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

                                                                                                           PREDSJEDNIK 

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE  

                                                                                                     Mr Džerard Selman. s.r.

  Dostaviti:               
  - web stranica,                                                                           

  - ponuđač,                                                                                                       

  - računovodstvo,                                                                                             

  - a/a                                                                                           

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja