Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

  Banja Luka, 28. februar 2024. godine

   

   

  USTAVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

   

      Danas, 28. februara 2024. godine, u Banjoj Luci je održana Tri stotine i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, ovaj Sud odlučivao o saglasnosti zakona, propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

       Ustavni sud je, između stalog, usvojio odluku u predmetu broj U-3/23 kojom je utvrdio da tačka IV Odluke o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj broj: 01-421-25/22/R-443 od 15. decembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 125/22), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, jer je ovom tačkom propisano da Odluka stupa snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. januara 2023. godine, što je suprotno članu 109. i članu 5. alineja 4. Ustava Republike Srpske. Istom odlukom Ustavni sud je utvrdio da tačke II i IV Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj: 01-599-2/22/R-58-445 od 15. decembra 2022. godine (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 125/22), nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o električnoj energiji. Obrazlažući svoju odluku u ovom dijelu, Ustavni sud je istaknuo da su tačkom II osporene odluke, koja predviđa obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije, krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije. Iz istih razloga, ova odredba, po ocjeni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa relevantnim normama Zakona o električnoj energiji. U odnosu na tačku IV ove odluke Ustavni sud je takođe utvrdio nesaglasnost sa Ustavom, jer ova odredba propisuje stupanje na snagu ovog akta danom donošenja, kao i njenu primjenu od 1. januara 2023. godine, što je suprotno članu 109. i članu 5. alineja 4. Ustava Republike Srpske.

       U predmetu broj U-27/23 Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i odgovornih lica u Željeznicama Republike Srpske a.d. Doboj br. I-2-20546/08 od 10. jula 2008. godine i  I-2-9238/09 od 8. aprila 2009. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim preduzećima, jer Nadzorni odbor ovog preduzeća, nije imao zakonsko ovlašćenje za donošenje ovog pravilnika. Ustavni sud je, takođe, u predmetu broj U-55/23 utvrdio da Odluka o dugoročnom zaduženju opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/23), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, jer ne sadrži sve potrebne, Zakonom predviđene elemente, bez kojih se zaduživanje ne može realizovati na zakonit način.

        Pored navedenog, Ustavni sud je na današnjoj sjednici odlučio i u predmetima broj U-17/23 i U-40/23, u kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, te je iz procesnih razloga obustavio postupak u predmetu broj U-12/23, odnosno zbog nenadležnosti nije prihvatio inicijativu u predmetu broj U-22/23.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja