Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Saopštenje za javnost sa 251. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Banja Luka, 29. januar 2020.

   

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 251. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas, 29. januara 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i prva sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

  Između ostalih odluka, Ustavni sud je na ovoj sjednici donio odluku u predmetu broj U-1/19 kojom je utvrđeno da Odluka Skupštine opštine Bileća o usvajanju Plana parcelacije i stručnog mišljenja sa urbanističko-tehničkim uslovoma za izgradnju poslovnog objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju. Neustavnost navedene odluke Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije proveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

  Ustavni sud je, pored navedene odluke, donio odluke i u predmetima broj U-86/18, U-103/18, U-3/19, U-8/19, U-9/19, U-11/19 i U-18/19 kojom je odbačen prijedlog, odnosno nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o investicionim fondovima, Zakona o finansiranju poslova i uspostavljanja katastra nepokretnosti, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata. U predmetima broj U-100/18 i broj U-10/19 Ustavni sud je donio rješenja kojim je obustavio postupke, jer su prestali postojati procesni razlozi za njihovo daljnje vođenje.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja