Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 311. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   

  Broj: SU-104/24

  Banja Luka, 1. april 2024.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  TRI STOTINE I JEDANAESTU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 24. aprila 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa tristotine i desete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 27. marta 2024. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

  2.1. U-37/23. Inicijativa Nebojše Morače iz Banje Luke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 86. stav 1. tačka g) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).

  2.2. U-39/23. Inicijativa JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. stav 1. tačka a) u dijelu koji glasi “Eksta zoni pripada i prostor i objekti sa obje strane magistralnog puta i veze tog puta - ako su sa njih direktno sagledivi...“, tačka b) u dijelu koji glasi „I zoni pripada i prostor i objekti sa obje strane regionalnog puta, i veze tog puta - ako su sa njih direktno sagledivi“ i člana 34. st. 1. i 2. Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br. 26/13, 6/14, 4/17, 24/19, 41/19 i 26/21).

  2.3. U-41/23. Inicijativa Ornele Novaković iz Prijedora za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 9. stav 1. tačka 3, člana 12. st. 1, 2. i 3, te člana 13. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19).

  2.4. U-42/23. Inicijativa Darija Sandića iz Banje Luke za ocjenjivanje ustavnosti člana 42. stav 1. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19).

  2.5. U-43/23. Inicijativa Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. glava VI, poglavlje A, tačka 1. Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/17, 29/17, 49/17 i 90/18).

  2.6. U-44/23. Prijedlog „Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića“ iz Trebinja za ocjenjivanje ustavnosti Odluke o izboru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske broj 02/1-021-1121/22 od 15. novembra 2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 113/22).

  2.7. U-45/23. Inicijativa Darka Popovića iz Banjaluke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Naredbe o nesprovođenju istrage broj T12 1 KTAK 0002007 23, koju je 10. maja 2023. godine, donijelo Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

  2.8. U-46/23. Inicijativa Radojke Tutorić iz Sokoca za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o uslovima i načinu isključenja korisnika toplotne energije sa sistema grijanja broj: 01-683/13 od 31. decembra 2013. godine, koju je donio direktor Javnog komunalnog preduzeća „Sokolac“ Sokolac.

  2.9. U-47/23. Inicijativa Vinka Droca iz Višegrada za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tač. 1. i 2, te priloga Zaključka o davanju saglasnosti na cijene za uslugu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda JP za vodovod i kanalizaciju „15. april“ a.d. Višegrad („Službeni glasnik Opštine Višegrad“, broj 20/22).

  2.10. U-49/23. Prijedlog Zec Borisa iz Prnjavora za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Opštine Prnjavor“, broj 35/22).

   

  3. Odlučivanje o procesnim pitanjima:

  3.1. Prijedlog rješenja o pokretanju postupka u predmetu broj U-92/23. Inicijativa Milenka P. Radića iz Beograda za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti pojma/riječi„ Džender“ iz tačke III, podtačke 1, 6, 8 i 9. Odluke o osnivanju Gender centra Republike Srpske „Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske“ („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 63/05).

   

  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog plana - Instrukcija broj 1 za period 2025 -2027. godine za Ustavni sud Republike Srpske.

   

  5. Prijedlog druge dopune Plana javnih nabavki u 2024. godini.

   

  6. Prijedlog odluke o prihvatanju ponude za javnu nabavku pogonskog motornog goriva u 2024. godini.

   

  7. Usvajanje Zapisnika sa posebne sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 17. aprila 2024. godine.

   

  8. Tekuća pitanja.

   

   

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                   USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                Mr Džerard Selman

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja