Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 304. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-300/23

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                 

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

  TRI STOTINE I ČETVRTU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 25. oktobra 2023. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa Tri stotine i treće sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 27. septembra 2023. godine.

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

    2.1. U-57/22.                        

    2.2. U-58/22.                        

    2.3. U-62/22.                                          

     2.4. U-65/22.

     2.5. U-66/22

     2.6. U-68/22. 

     2.7. U-6/23.

     3. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Republike Srpske.

     4. Prijedlog Odluke o izradi budžetskog zahtjeva za Rebalans budžeta Republike Srpske za 2023. godinu.

     5. Tekuća pitanja.

                                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                   USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                   Mr Džerard Selman s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja