Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 138. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

  Broj: SU-350/21

  Banja Luka,  6. decembar 2021. godine

   

  ČLANOVIMA VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  STOTINU I  TRIDESET  I OSMU SJEDNICU

  VIJEĆA ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

   

  Sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske održaće se u ponedeljak 13. decembra 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   

  DNEVNI  RED

   

             1. Usvajanje zapisnika sa Stotinu i trideset i sedme sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske, održane 23. novembra 2021. godine.

            2. Razmatranje predmeta po zahtjevu za zaštitu vitalnog interesa:

                 2.1. UV-4/21. Zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, broj: 02/1-021-825/21, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj posebnoj sjednici održanoj 20. oktobra 2021. godine.

   

                                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆA

                                                                                                    Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

                                                                                                       Ustavnog suda Republike Srpske

                                                                                                    Akademik prof. dr Snežana Savić, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja