Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 242. sjednice Ustvnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-99/19

  Banja Luka, 3. april 2019.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I ČETRDESET I DRUGU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u četvrtak, 25. aprila 2019. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i četrdeset prve sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 27. marta 2019. godine.

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

  2.1. U-30/18.

  2.2. U-38/18.

  2.3. U-42/18.

  2.4. U-43/18.

  2.5. U-45/18.

  2.6. U-47/18.

  2.7. U-48/18.

  2.8. U-49/18.

  2.9. U-51/18.

  2.10. U-55/18.

  3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

  3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-53/18 i U-96/18.

  4. Prijedlog odluke o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2019. godini.

  5. Prijedlog Budžetskog zahtjeva za 2020, 2021. i 2022. godinu.

  6. Tekuća pitanja.

   

   

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                           USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                         Mr Džerard Selman s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja