Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odlučivanje

  Sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednici.

  Sjednice Suda saziva predsjednik po svojoj inicijativi, po zaključku Suda ili na obrazloženi predlog sudije.

  Sjednica Suda može se održati ako joj prisustvuje većina sudija (član 19., stav 3 Zakona o Ustavnom sudu).

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Sud odlučuje većinom glasova svih sudija.

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Sud, odnosno vijeće odlučuje donošenjem odluke ili rješenja.

  Odluke i rješenja Suda moraju biti obrazloženi.

  Odlukom Suda se:

  1. utvrđuje da zakon, drugi propis i opšti akt nije u saglasnosti, odnosno da u vrijeme važenja nije bio u saglasnosti sa Ustavom;
  2. utvrđuje da propis i opšti akt nije u saglasnosti, odnosno da u vrijeme važenja nije bio u saglasnosti sa zakonom;
  3. utvrđuje da opšti akt političke organizacije nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom;
  4. odlučuje o sukobu nadležnosti državnih organa;
  5. odbija predlog za utvrđivanja neustavnosti i nezakonitosti;
  6. utvrđuje način otklanjanja posljedica u slučajevima iz člana 71. ovog zakona.

  Vijeće o vitalnom nacionalnom interesu odlučuje donošenjem odluke.

  Rješenjem Sud:

  1. pokreće postupak;
  2. obustavlja postupak u slučajevima utvrđenim članom 57. ovog zakona;
  3. obustavlja izvršenje pojedinačnog akta, odnosno radnje, ukida mjeru obustave ili odbacuje zahtjev za obustavu pojedinačnog akta ili radnje;
  4. ne prihvata inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti;
  5. odbacuje predlog, odnosno inicijativu u slučajevima iz člana 37. ovog zakona;
  6. odlučuje o pitanjima upravljanja postupkom.

  Vijeće rješenjem, u roku od sedam dana, odlučuje o prihvatljivosti zahtjeva za zaštitu nacionalnog interesa.

  Odluke Suda su opšteobavezne i izvršne na teritoriji Republike.

  U slučaju potrebe, izvršenje odluka Suda obezbjeđuje Vlada Republike Srpske.

  Sud može zahtijevati da se prema odgovornm licu preduzmu mjere zbog neizvršenja odluka Suda.

  Krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske propisano je krivično djelo neizvršavanja sudske odluke, pod čim se podrazumijeva i odluka Ustavnog suda Republike Srpske. Zaprijećena kazna je novčana ili zatvor do tri godine, a za teži oblik – zatvor od jedne do pet godina (član 341. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske objavljenom u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 64/17, 104/18 - Odluka Ustavnog suda 15/21, 89/21 i 73/23).

  Odluke Suda dostavljaju se učesnicima u postupku (član 65. Zakona o Ustavnom sudu).
   
  Vijeće pri sudu odlučuje o prihvatljivosti zahtjeva koji se odnose na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda 2/3 većinom u roku od jedne sedmice, a u roku od mjesec dana odlučuje o meritumu slučajeva koji se smatraju prihvatljivim.

  U slučaju da proceduru koja se odnosi na vitalni nacionalni interes pokrene dvotrećinska većina jednog od klubova, potreban je glas najmanje dvojice sudija da bi sud odlučio da se radi o vitalnom interesu.

  Ako neko pitanje postupka pred Sudom nije uređeno Zakonom o Ustavnom sudu, primjenjivaće se odgovarajuća pravna načela i pravna pravila procesnih zakona.

  Državni organi, preduzeća i druge organizacije, kao i nosioci državnih i drugih javnih funkcija, dužni su da na zahtjev Suda i u roku koji on odredi daju Sudu potrebne podatke i obavještenja od značaja za vođenje postupka i odlučivanje (član  7. Zakona o Ustavnom sudu).

    
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja