Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Postupak

  Postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređeni su Zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske.

  Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti.

  Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uslovima  utvrđenim zakonom.

  Postupak pred Sudom mogu pokrenuti:

  1. Predsjednik Republike Srpske;
  2. Narodna skupština;
  3. Vijeće naroda o pitanjima iz okvira Ustavom utvrđenih nadležnosti;
  4. Vlada Republike Srpske;
  5. Sud, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u postupku pred sudom;
  6. Republički tužilac, ako se pitanje ustavnosti i zakonitosti postavi u radu javnog tužilaštva;
  7. Opština, grad, preduzeće, politička organizacija, odnosno udruženje građana i druga organizacija, ako je povrijeđeno njihovo pravo  utvrđeno Ustavom ili zakonom; i
  8. Organ koji je po Ustavu i zakonu ovlašćen da obustavi izvršenje propisa i drugog opšteg akta zbog njegove nesaglasnosti sa Ustavom i zakonom.

  Sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti (član 4. Zakona o Ustavnom sudu).

  Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa Ustavom ili zakonom, taj zakon, propis ili opšti akt prestaju da važe sa danom objavljivanja odluke Ustavnog suda (član 120. Ustava Republike Srpske).

  Učesnici u postupku su:

  1. organi i organizacije ovlašćeni za pokretanje postupka iz člana 4. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu,
  2. svako po čijoj se inicijativi vodi postupak
  3. donosilac zakona, drugog propisa i opšteg akta čija se ustavnost, odnosno zakonitost ocjenjuje;
  4. politička organizacija ili udruženje građana čiji se opšti akt ocjenjuje;
  5. državni organi između kojih postoji sukob nadležnosti o kojoj odlučuje Sud, kao i svako ko zbog prihvatanja, odnosno odbijanja nadležnosti nije mogao da ostvari svoje pravo (član 24. Zakona o Ustavnom sudu).

  U postupku pred Sudom mogu učestvovati i druga lica koja Sud pozove. Učesnici u postupku pred Sudom, kao i duga zainteresovana lica, mogu, u skladu sa Poslovnikom o radu Ustavnog suda, tražiti uvid u spise predmeta i vršiti prepis tih spisa, osim spisa koji su razlog za isključenje javnosti u radu Suda.

  Učesnik u postupku pred Sudom ima pravo i dužnost da u toku postupka i na raspravi daje predloge, pruža potrebne podatke i obavještenja, iznosi i obrazlaže svoj stav i razloge, daje odgovore na navode i razloge drugih učesnika u postupku, kao i da donosi dokaze i preduzima druge radnje od značaja za odlučivanje Suda.

  Učesnici u postupku pred Sudom snose svoje troškove (član 29. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu).

    
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja