Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Nadležnost

  Ustavni sud obezbjeđuje zaštitu ustavnosti i zakonitosti (stav 7. član 69. Ustava).

  Funkcije Ustavnog suda Republike Srpske decidirano su utvrđene članom 115. Ustava Republike Srpske, a dvije su osnovne nadležnosti: (1) opštenadzorne, usmjeravajuće i preventivne i (2) odlučujuće i normativne.

  Ustavni sud:

  1. odlučuje o saglasnosti zakona i drugih propisa i opštih akata sa Ustavom;
  2. odlučuje o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom;
  3. rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.
  4. rješava sukob nadležnosti između organa Republike, grada i opštine;
  5. odlučuje o saglasnosti programa, statuta i drugih opštih akata političkih organizacija sa Ustavom i zakonom;
  6. odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda;
  7. odlučuje o pitanjima imuniteta, koja proističu iz zakona kojima se uređuje imunitet u Republici Srpskoj.

  Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i predloge za donošenje zakona i preduzimanje drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica.

  Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine (stav 2. člana 115. Ustava Republike Srpske).

  O pitanjima iz svoje nadležnosti Sud, odnosno vijeće odlučuje donošenjem odluke ili rješenja, koji moraju biti obrazloženi.

  Odluke Ustavnog suda su opšteobavezne i izvršne na teritoriji Republike Srpske (stav 1. člana 119. Ustava).

  Izvršenje odluka Ustavnog suda obezbjeđuje Vlada Republike Srpske (stav 2. člana 119. Ustava).

    
   Aktuelno
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja