Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Судије

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.


 
Проф. др Душко Медић, судија

Проф. др ДУШКО МЕДИЋ, син Богољуба, рођен је 7. августа 1953. године у Бањој Луци, гдје је завршио основну школу и Гимназију. На Правном факултету у Бањој Луци дипломирао је јуна 1977. године са високим просјеком оцјена. На истом факултету је и магистрирао фебруара 2002. године са просјеком оцјена 10. Докторирао је у Новом Саду децембра 2004. године.

Приправнички стаж је провео у Суду удруженог рада Бања Лука од марта 1978. године до октобра 1979. године. Правосудни испит је положио у Сарајеву јуна 1979. године. У Основном суду Бања Лука био је судија од септембра 1981. до марта 1987. године, а обављао је и дужност предсједника грађанског одјељења. Као судија Окружног суда Бања Лука обављао је судијску функцију од марта 1987. до јула 1998. године. Био је предсједник грађанско-привредно-управног одјељења, те замјеник предсједника тог суда. За замјеника републичког јавног тужиоца Републике Српске (за грађанско, привредно и управно право) је именован јуна 1998. године. Од октобра 2003. године је судија Уставног суда Републике Српске.

На Правном факултету Бања Лука био је ангажован  за вањског сарадника за извођење практичних вјежби на Катедри грађанског права. На истом факултету је био и предавач на Правној клиници за људска права и слободе. На Факултету правних наука Паневропског универзитета „Апеирон“ Бања Лука ангажован је као редовни професор на предметима Увод у грађанско право, Стварно право и Право обезбјеђења потраживања. Био је декан овог факултета и проректор Паневропског универзитета „Апеирон“.

Био је предсједник Комисије за информисање и издавачку дјелатност Удружења судија и тужилаца Републике Српске и главни и одговорни уредник часописа тог удружења «Гласник правде». Био је и главни и одговорни уредник часописа „Годишњак Факултета правних наука“. Члан је уређивачког одбора у часописима ''Српска правна мисао'', ''Правна ријеч'', „Архив за правне и друштвене науке“, „Годишњак Факултета правних наука“ и „Вјештак“. Члан је издавачког савета у часопису «Право и политика«. Стални је сарадник часописа ''ЗИПС'' и ''Домаћа и страна судска пракса''. Потпредсједник је Удружења правника Републике Српске и члан Предсједништва Савеза удружења правника Србије и Републике Српске. Уредник је Катедре грађанског права на Октобарским правничким данима у Бањој Луци.

 До сада је објавио 20 књига (8 као аутор и 12 као коаутор)  и преко 100 научних и стручних радова из грађанског, привредног и уставног права. Рецензент је више књига и научних радова. Учествовао је као предавач на великом броју (скоро 200) научних и стручних савјетовања у земљи и иностранству. Добитмик је више захвалница Правног факултета Бања Лука за допринос у клиничком образовању студената. Добитник је повеља Копаоничке школе природног права 2007,  2012. и 2017. године. Добитник је повеље Удружења за одштетно право из Београда за стручни и научни допринос раду удружења 2009. године. Добитник је признања Правног факултета Свеучилишта у Мостару за особиту активност и посебан допринос у раду међународног савјетовања „Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“ 2013.  и 2017. године. Добитник је повеље Удружења правника Републике Српске за нарочите заслуге и изузетан допринос у развоју Удружења правника Републике Српске 2013. године. Добитник је посебног признања Правног факултета Бања Лука за дугогодишње успјешно бављење правном професијом 2016. године. Добитник је захвалнице Нотарске коморе Републике Српске за изузетан допринос у реализацији Едукације за полагање нотарског испита и учешћа на предавањима као едукатор из области грађанског права 2017. године. Добитник је повеље Удружења за одштетно право из Београда за изузетан допринос и подизање научног угледа Саветовања „Осигурање и накнада штете“ 2018. године.

Судија (арбитар) је Сталног избраног суда (арбитраже) при Привредној комори Републике Српске. Арбитар је Спољнотрговинске арбитраже и Арбитраже при Привредној комори Републике Српске. Арбитар је Арбитражног суда при Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине у којем бар једна страна има сједиште односно боравиште на подручју друге државе. Арбитар је Арбитражног суда при Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине у којем обје стране имају сједиште односно боравиште на територији Босне и Херцеговине. Био је арбитар  Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Црне Горе. Члан је Комисије за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске. Члан је Комисије за полагање правосудног испита у Републици Српској и испитивач за предмет грађанско право. Члан је комисије за полагање нотарског испита у Републици Српској и испитивач за предмет грађанско право. Предавач је на више семинара за правосудни испит из овог предмета, као и семинара за нотарски испит. Едукатор је за област грађанског права у оквиру јавних установа Центар за едукацију судија и тужилаца Републике Српске и Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ. Члан је Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине. Као предсједник и члан радних група учествовао је у изради више законских пројеката на државном и ентитетском нивоу. Био је координатор пројекта «Компјутеризација регистара у Републици Српској» и члан радне групе у пројекту «Унапређење правосуђа у Босни и Херцеговини». У новембру 2001. године боравио је у Државној школи за судије и тужиоце у Паризу.

 

Судије Уставног суда Републике Српске

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења