Broj: SU– 272/22                                                                                                             

Banja Luka,  13. juli 2022. godine                                                                                  

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 13. jula 2022. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

 

          Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se prof. dr Ivanka Marković, sudija iz reda hrvatskog naroda.

 

II

 

          Imenovana se za potpredsjednika bira na mandatni period od četiri godine.

 

III

 

         Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, broj           SU – 283/18 od 31. oktobra 2018. godine.

 

                                                                               IV

 

          Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman, s.r.