REPUBLIKA SRPSKA

USTAVNI SUD

 

 

Broj: SU–293/17                                                                                               

Banja Luka,  27. septembar 2017.

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 27. septembra 2017. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

 

          Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se Irena Mojović, sudija iz reda hrvatskog naroda.

 

II

 

          Mandat izabranog potpredsjednika traje do 24. septembra 2018. godine.

 

III

 

          Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                       Mr Džerard Selman s.r.

Dostavljeno:       

1. Imenovanoj,                                                                                   

2. Lični dosije,                                                                                     

3. Arhiva Suda.