REPUBLIKA SRPSKA

USTAVNI SUD

 

 

 

Broj: SU–292/17                                                                                               

 

Banja Luka,  27. septembar 2017.

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), čl. 6. stav 5. i 37. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13, 90/14) i člana 7. stav 1. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republke Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/12 od 10. decembra 2012. godine), Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 27. septembra 2017. godine, donio je

 

O D L U K U

O RAZRJEŠENjU POTPREDSJEDNIKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

 

I

 

          Razrješava se dužnosti potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske sudija Milenko Arapović, na lični zahtjev.

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                 Mr Džerard Selman s.r.

Dostavljeno:

  1. Imenovanom, 
  2. Lični dosije,
  3. Arhiva Suda.