Broj: SU –  200/16                                                                                               

Banja Luka,  22. juna 2016. godine

 

          Na osnovu  člana 13. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donio je

 

O D L U K U

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA SUDA

 

I

 

          Za potpredsjednika Ustavnog suda Republike Srpske bira se akademik prof. dr Snežana Savić, sudija iz reda srpskog naroda.

 

II

 

          Mandat izabranog potpredsjednika teče počev od 26. juna 2016. godine.

 

III

     

            Ova odluka stupa na snagu 26. juna 2016. godine i objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Dostavljeno:                                                                         PREDSJEDNIK

1. Imenovanom,                                                USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

2. Lični dosije,                                                               Mr Džerard Selman, s. r.

3. Arhiva Suda.