Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
11.8.2016.
Utvrđuje se da Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma broj: 02/1-021-894/16, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 28.07.2016
Datum okončanja postupka: 11.08.2016
Kategorija: Витални интерес
11.8.2016.
Utvrđuje se da članom 15. stav 1, te čl. 30, 31, 32, 33, 34, 35. i 44. stav 2. Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. juna 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 18.07.2016
Datum okončanja postupka: 11.08.2016
Kategorija: Витални интерес
22.7.2016.
Nisu prihvatljivi zahtjevi Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključku o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, broj: 02/1-021-772/16. i Zaključcima u vezi Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, broj: 02/1-021-773/16, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 21. juna 2016. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 18.07.2016
Datum okončanja postupka: 22.07.2016
Kategorija: Витални интерес
22.6.2016.
Utvrđuje se da članovima 4, 13, 17, 76, 83. i 138. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 7. aprila 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 23.05.2016
Datum okončanja postupka: 22.06.2016
Kategorija: Витални интерес
27.4.2016.
Utvrđuje se da članovima 4. i 9. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 11. februara 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 31.03.2016
Datum okončanja postupka: 27.04.2016
Kategorija: Витални интерес
24.2.2016.
Utvrđuje se da Zaključcima o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i Zaključcima Vlade Republike Srpske, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. decembra 2015. godine, pod brojem: 02/1-021-1578/15, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 21.01.2016
Datum okončanja postupka: 24.02.2016
Kategorija: Витални интерес
27.1.2016.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zaključcima o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i zaključcima Vlade Republike Srpske, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. decembra 2015. godine, pod brojem: 02/1-021-1577/15.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 21.01.2016
Datum okončanja postupka: 27.01.2016
Kategorija: Витални интерес
10.12.2015.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Deklaraciji o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, broj: 02/1-021-1291/15, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 22. oktobra 2015. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 07.12.2015
Datum okončanja postupka: 10.12.2015
Kategorija: Витални интерес
10.12.2015.
Utvrđuje se da Odlukom o izboru članova u Komisiju za sprovođenje referenduma broj: 02/1-021-1109/15, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. septembra 2015. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 09.11.2015
Datum okončanja postupka: 10.12.2015
Kategorija: Витални интерес
25.11.2015.
Utvrđuje se da Odlukom o izboru članova u Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske broj: 02/1-021-1111/15, koju je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. septembra 2015. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 03.11.2015
Datum okončanja postupka: 25.11.2015
Kategorija: Витални интерес
Strana: 5/11 (ukupno 106 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>