Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 17. јула 2019. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука број: 01-022-1/17 од 27. априла 2017. године („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број 4/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Удружена синдикална организација Струковног синдиката доктора медицине Републике Српске и Струковног синдиката медицинских сестара и техничара Републике Српске у ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука, Синдикат доктора медицине Републике Српске и Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српке, које заступају Светозар Иветић и Бојан Пеулић, адвокати из Бање Луке, поднијели су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука број: 01-022-1/17 од 27. априла 2017. године („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број 4/17). У приједлогу, као и касније достављеној допуни приједлога, је, поред осталог, наведено да оспорена одлука није у сагласности са члановима 5, 10, 50, 66, 69. и 121. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), чланом ИИ/3. а) и к) Устава Босне и Херцеговине, чланом 2. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију, чланом 54. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10), Законом о локалној самоуправи РС, Статутом Општине Оштра Лука и Статутом ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука. Такође, избор Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука је, према наводима из приједлога, незаконит и због тога што је у Конкурсну комисију за провођење јавног конкурса за избор и именовање његових чланова, именован члан са неодговарајућом стручном спремом, због чега наведена Комисија није била стручна да проведе потребне процедуре за избор чланова овог одбора.

 Одлуку о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука број: 01-022-1/17 („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број 4/17) донијела је, 27. априла 2017. године, Скупштина Општине Оштра Лука као оснивач  ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука на основу члана 35. Статута Општине Оштра Лука („Службени гласник Општине Оштра Лука“ број: 6/15). Одлуком је именован Управни одбор ЈЗУ Дом здравља „Свети Сава“ Оштра Лука, у саставу: 1) Свјетлана Тркуља, дипломирани социјални радник из Оштре Луке, 2) Јелена Црнобрња, дипломирани правник из Оштре Луке и 3) Слободан Грујичић, дипломирани инжењер саобраћаја из Оштре Луке (члан 1), те је одређено да ће чланови Управног одбора на свом конститутивном састанку изабрати предсједавајућег Управног одбора, усвојити Пословник о раду Управног одбора и договорити модалитете свога рада и управљања овом јавном здравственом установом. У члану 3. Одлуке прописано је да она ступа на снагу даном доношења и да ће бити објављена у „Службеном гласнику Општине Оштра Лука“.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и  законом.

Имајући у виду садржај и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорена одлука нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се, у конкретном случају, ради о појединачном правном акту који се односи на индивидуално одређене субјекте и конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности одбаци приједлог.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-66/18

17. јула 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>