Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду (“ Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2024. године, д о н и о   ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења  Основног суда у Новом Граду број: 76 0 Пр 035923 22 Пр од 12. децембра 2022. године и Рјешења Окружног суда у Приједору број: 76 0 Пр 035923 23 Пжп од 10. маја 2023. године. 

                                                     

О б р а з л о ж е њ е

 

Бранислав Бера из Новог Града  дао је  Уставном суду Републике Српске иницијативу (назначавајући исту као „апелација“) за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења  Основног суда у Новом Граду број: 76 0 Пр 035923 22 Пр од 12. децембра 2022. године и Рјешења Окружног суда у Приједору број: 76 0 Пр 035923 23 Пжп од 10. маја 2023. године. Давалац иницијативе наводи да су одлуке наведених судова незаконите, образлажући при томе поступак који је претходио доношењу оспорених аката као и разлоге који су по његовом мишљењу довели до повреде члана 6. Европске конвенције о људским правима и другим релевантиним међународним конвенцијама, те предлаже да Суд затражи спис од Основног суда у Новом Граду и испита све наводе који се односе на његов конкретан случај.

Рјешењем Основног суда у Новом Граду број: 76 0 Пр 035923 22 Пр од 12.12.2022. године окривљени Бранислав Бера је кажњен новчаном казном од 100,00 КМ због прекршаја из члана 7. Закона о јавном реду и миру ( „Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/15 и 58/19).

Рјешењем Окружног суда у Приједору број: 76 0 Пр 035923 23 Пжп од 10.05.2023. године одбијена је жалба окривљеног Бранислава Бере и потврђено првостепено рјешење.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду правну природу и садржај оспорених аката, Суд је утврдио да оспорени акти немају карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд.                     

С обзиром на то да се ради о појединачним актима која се односе на индивидуално одређени субјекат и на конкретну правну ситуацију, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                              УСТАВНОГ  СУДА

                  

                                                                             Мр Џерард  Селман

 

Број: У-63/23

26. јун 2024. године  

 

 

 

                                                                                                

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>