Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 57. став б) и члана 61. став 1. тачка б), Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. јуна 2024. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 69. Колективног уговора „Мтел“ а.д. Бања Лука („Службени лист „Мтел“ а.д. Бања Лука“ број 148/22).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Синдикат радника „Телекомуникације Републике Српске“ Бања Лука, Подружница Источно Сарајево, кога заступа Душан М. Дамјановић, адвокат из Сокоца, поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 69. Колективног уговора „Мтел“ а.д. Бања Лука који су 22. децембра 2022. године закључили Синдикат радника „Телекомуникације Републике Српске“ Бања Лука и „Мтел“ а.д. Бања Лука („Службени лист „Мтел“ а.д. Бања Лука“ број 148/22). Ову одредбу Колективног уговора предлагач оспорава у односу на члан 7. став 1. члан 9. те члан  132. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр.1/16, 66/18, 91/21 - Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), као и члан 10. Устава Републике Српске, члан II/3 тачка к) Устава Босне и Херцеговине, те члан 14. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, члан 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, и члан 1. Протокола број 12 уз Конвенцију.

У одговору на наводе из приједлога који је Суду доставио „Мтел“ а.д. Бања Лука истиче се да су неосновани, те се на основу разлога формалне и материјалноправне природе предлаже да Суд одбаци, односно одбије поднесени приједлог.  У одговору који је Суду доставио Синдикат радника „Телекомуникације Републике Српске“ Бања Лука приједлог се оспорава из формалноправних разлога, те се предлаже његово одбацивање.

Поднеском од 19. фебруара 2024. године предлагач је обавијестио Суд да повлачи  приједлог, не наводећи разлоге оваквог поступања.

С обзиром на то да је у току поступка повучен приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 69. Колективног уговора „Мтел“ а.д. Бања Лука („Службени лист „Мтел“ а.д. Бања Лука“ број 148/22), не нашавши основа да по сопственој иницијативи настави поступак, Суд је одлучио да се на основу члана 57. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) поступак обустави.   

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

  

                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                       УСТАВНОГ СУДА

                                                                                

                                                                     Мр Џерард Селман

                                                     

Број: У-64/23

26. јун 2024. године

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>