Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка a) и  члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  26. јунa 2024. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Рјешења број  Т12 0 КТПР 0001712 23  од 28. августа 2023. године, које је донио главни републички јавни тужилац Републике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дарко Поповић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Рјешења број Т12 0 КТПР 0001712 23  од 28. августа 2023. године, које је донио главни републички јавни тужилац Републике Српске. У иницијативи и њеној допуни од 26. јануара 2024. године  се наводе разлози због којих давалац иницијативе сматра да  су оспореним рјешењем повријеђена његова права зајемчена  чл. 14, 16, 23, 39. и 40. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе је такође затражио од Суда да донесе одлуку, која ће му обезбиједити  ефикасну заштиту Уставом зајемчених права и  избавити  га из стања социјалне скрби, те да због кршења Уставом зајемчених људских права поднесе кривичну пријаву против службених лица ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

Оспореним рјешењем главног републичког јавног тужиоца Републике Српске број Т12 0 КТПР 0001712 23  од 28. августа 2023. године  одбијен је као неоснован приговор оштећеног Дарка Поповића изјављен на рјешење главног окружног јавног тужиоца у Бањој Луци, број Т13 0 КТП 0060145 23 од 16. маја 2023. године.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд Републике Српске одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта Суд је оцијенио да оспорено рјешење нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се  ради   о појединачном акту који се односи на индивидуално одређени субјект и на конкретну правну ситуацију Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

У вези са наводима у иницијативи из којих произлази да давалац иницијативе тражи од Уставног суда да му својом одлуком обезбиједи ефикасну заштиту Уставом  зајемчених права и  избави га из стања социјалне скрби, те  да поднесе кривичну пријаву против службених лица ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, Уставни суд, у смислу члана 115. Устава, није надлежан да одлучује.

На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић,  проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                         УСТАВНОГ СУДА

     

                                                                                       Мр Џерард Селман     

 

Број: У-69/23    

26. јун 2024. године

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>