Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 3. и члана 61. став 1. тачка ђ) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. марта 2022. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 5а. Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник Општине Станари“ бр. 5/15 и 5/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Начелник Општине Станари поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 5а. Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник Општине Станари“ бр. 5/15 и 5/17), коју је донијела Скупштина Општине Станари. У приједлогу се наводи да је оспореним прописивањем доносилац ове одлуке прекорачио своја овлашћења, јер је општим актом јединице локалне самоуправе уредио материју која је у надлежности законодавца. Такође се указује на то да Закон о локалној самоуправи не даје овлашћење општини да за установљена признања и друштвени рад као награду утврди стално мјесечно новчано примање које има карактер континуираног доживотног примања, односно ренте. Оваквим нормирањем је, по мишљењу предлагача, дошло до повреде уставног принципа подјеле власти, као и забране дискриминације, јер се оспореном нормом одређеним лицима у општини Станари даје привилегован положај у односу на друге. Слиједом наведеног, предлагач предлаже да Суд утврди да оспорена одредба предметне одлуке није у сагласности са Законом о локалној самоуправи и Уставом Републике Српске.

            У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Општине Станари наводи се да је оспорена одредба предметне одлуке престала да важи, јер је Одлука о измјени и допуни Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник Општине Станари“ број 5/17), којом су у члану 5а. била уведена стална мјесечна новчана примања добитницима Обновитељске повеље, стављена ван снаге 11. фебруара 2021. године. Доносилац предметне одлуке истиче да оспорена норма није у сагласности са Законом о локалној самоуправи, да није примјењивана, односно да на основу исте нису вршене исплате новчаних примања добитницима Обновитељске повеље, те да би исплата оваквих сталних мјесечних примања представљала велики терет за буџет Општине Станари.

            Одлуку о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник Општине Станари“ бр. 5/15 и 5/17) донијела је Скупштина Општине Станари на основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. алинеја 19. Статута Општине станари („Службени гласник Општине Станари“ број 1/15). Оспореном одредбом члана 5а. ове одлуке прописано је да добитницима Обновитељске повеље са златним вијенцем – физичким лицима припада стално мјесечно новчано примање у висини од 25% просјечне плате остварене на подручју општине Станари у претходној календарској години и исплаћује се на терет буџета Општине Станари (став 1), те да добитницима Обновитељске повеље са сребрним вијенцем припада стално мјесечно новчано примање у висини од 12,50% просјечне плате остварене на подручју општине Станари у претходној календарској години и исплаћује се на терет буџета Општине Станари (став 2).

            У току  поступка Суд је утврдио да је оспорена одредба члана 5а. предметне одлуке престала да важи прије подношења приједлога ступањем на снагу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени и допуни Одлуке о установљењу, критеријумима и поступку додјеле општинских признања и награда („Службени гласник Општине Станари“ број 1/21 од 15. фебруара 2021. године). Иако је приједлог поднесен унутар рока прописаног чланом 3. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Суд је, имајући у виду овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да одбаци приједлог за оцјењивање уставности и законитости оспорене норме ове одлуке.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-40/21

30. марта 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
25.5.2022.
Саопштење за јавност са 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.5.2022.
Дневни ред 283. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку телевизујске и аудиовизуелне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку канцеларијског намјештаја

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку рачунарске опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку мрежне опреме

5.5.2022.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система контроле приступа и евиденцији присуства запослених

5.5.2022.
Саопштење за јавност са 282. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>