Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. јуна 2021. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и  законитости Рјешења број 6090092874 од 16. октобра 2013. године, Рјешења број 6090092874 од 1. априла 2014. године, Рјешења број 6090092874 од 5. јуна 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 8. јуна 2015. године,  Рјешења број 6090092874 од 23. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 24. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 25. децембра 2015. године, које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Филијала Добој, Рјешења број 6090092874 од 23. фебруара 2016. године и Рјешења број 6090092874 од 24. фебруара 2016. године које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Кабиет директора, Бијељина и Пресуде број 13 0 У 004079 16 У од 29. јула 2016. године, коју је донио Окружни суд у Добоју.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Милан Радошевић из Котор Вароша дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Рјешења број 6090092874 од 16. октобра 2013. године, Рјешења број 6090092874 од 1. априла 2014. године, Рјешења број 6090092874 од 5. јуна 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 8. јуна 2015. године,  Рјешења број 6090092874 од 23. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 24. децембра 2015. године, Рјешења број 6090092874 од 25. децембра 2015. године, које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Филијала Добој, Рјешења број 6090092874 од 23. фебруара 2016. године и Рјешења број 6090092874 од 24. фебруара 2016. године које је донио Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Кабинет директора, Бијељина и Пресуде број 13 0 У 004079 16 У од 29. јула 2016. године, коју је донио Окружни суд у Добоју. Давалац иницијативе наводи да оспорени акти нису у сагласности са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању којима су регулисана права по основу утврђене преостале радне способности, односно новчане накнаде због чекања на запослење.  

            Оспорено Рјешење број 6090092874 од 16. октобра 2013. године донесено је на основу члана 122. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је одбијен захтјев Милорада Лукића из Чечаве за поновно одређивање новог износа новчане накнаде за чекање на запослење.

            Рјешење број 6090092874 од 1. априла 2014. године донесено је на основу члана 122. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је Милораду Лукићу, осигуранику са преосталом радном способношћу, утврђен износ новчане накнаде због чекања на запослење. 

            Рјешење број 6090092874 од 5. јуна 2015. године донесено је на основу члана 126. ст. 1. и 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим актом је одбијен захтјев Милорада Лукића из Чечаве за настављање исплате и одређивање новог износа новчане накнаде због чекања на запослење.

            Рјешење број 6090092874 од 23. децембра 2015. године донесено је на основу члана 126. ст. 1. и 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је одбијен захтјев Милорада Лукића из Чечаве за одређивање новог износа новчане накнаде због чекања на запослење, те је поново одређен износ новчане накнаде који је до тада исплаћиван.

          Рјешење број 6090092874 од 24. децембра 2015. године донесено је на основу члана 126. ст. 1. и 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је Милораду Лукићу из Чечаве вријеме проведено на чекању на запослење утврђено у пензијски стаж.

            Рјешење број 6090092874 од 25. децембра 2015. године донесено је на основу члана 126. ст. 1. и 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 35. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је одбијен захтјев Милорада Лукића из Чечаве за остваривање права на инвалидску пензију.

            Рјешење број 6090092874 од 23. фебруара 2016. године донесено је на основу члана 122. и члана 126. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је одбијена жалба Милорада Лукића из Чечаве на рјешење број 6090092874 од 25. децембра 2015. године.

            Рјешење број 6090092874 од 24. фебруара 2016. године донесено је на основу члана 122. и члана 126. став 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13), члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 22. став 1. тачка 9. Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12). Овим рјешењем је одбијена жалба Милорада Лукића из Чечаве на рјешење број 6090092874 од 23. децембра 2015. године.

            Пресуду број 13 0 У 004079 16 У од 29. јула 2016. године донио је Окружни суд у Добоју у управном спору по тужби тужиоца Милорада Лукића из Чечаве, Теслић, против акта број 6090092874 од 24. фебруара 2016. године туженог Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

            Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

            Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је оцијенио да предметна рјешења и пресуда немају карактер општих правних аката чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачним актима који се односе на индивидуално одређено лице и на конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-56/20

23. јуна 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>