Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1.  тачка г) и члана 61. став. 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 23. јуна 2021. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 87. став 2. и 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16  и 62/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Синиша Микић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 87. став 2. и 3. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18). Међутим, имајући у виду да је у иницијативи цитирана оспорена  законска одредба, Суд је утврдио да давалац иницијативе, иако наводи члан 87. став 2. и 3. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 62/18), заправо оспорава одредбу члана 87. став 2. и 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12 и 110/16). У иницијативи се наводи да је оспорена законска одредба у супротности са чланом 16. Устава Републике Српске и чланом 13. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, јер се, по мишљењу даваоца иницијативе, прописивањем као у оспореној законској одредби, странкама у поступку излагања, ускраћује право на подношење адекватног правног лијека, те им се на тај начин онемогућава потпуна заштита њихових права, супротно чл. 16. Устава Републике Српске.

            У поступку разматрања предметне иницијативе Суд је утврдио да, рјешењем овог суда број: У-13/16 од 22. фебруара 2017. године („Службени гласник Републике Српске“ број 22/17) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 87. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12 и 110/16), јер је Суд оцијенио да прописивањем као у оспореној одредби није дошло до повреде уставних гаранција из члана 16. Устава Републике Српске.

            Имајући у виду наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  бр. 104/11 и  92/12),  одлучио да иницијативу не прихвати,  јер је већ одлучивао о истој  ствари.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-59/20

23. јуна 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>