Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. јуна 2021. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Милена Марковић, Родољуб Бекић и Зора Јовић из Угљевика, које заступа Благиша Лукић, адвокат из Бијељине, дали су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15). Даваоци иницијативе сматрају да је оспорена законска одредба у супротности са члановима 10, 48. и 108. Устава Републике Српске. Наиме, по њиховом мишљењу, ова норма кориснике права на сразмјерну пензију ставља у неповољнији положај у односу на друге кориснике пензије, јер њеном примјеном корисници сразмјерне пензије врло често примају износ који је нижи од прописаног минималног износа пензије у Републици Српској. Образлажући начин примјене оспорене законске одредбе на конкретном примјеру, даваоци иницијативе износе став да је оваквим прописивањем угрожена егзистенција адресата оспорене норме. Слиједом наведеног предлажу да Суд, након спроведеног поступка, утврди да оспорени члан 86. предметног закона није у сагласности са Уставом.

            У току поступка Суд је утврдио да на сједници овог суда, одржаној 25. септембра 2013. године, у предмету број У-28/12 није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 134/11), јер је Суд оцијенио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Ово рјешење је објављено у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 86/13.

            Имајући у виду да је Уставни суд већ одлучивао о уставности члана 86. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11), те да ова одредба накнадним измјенама и допунама овог закона није измијењена, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности ове законске норме.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-61/20

23. јуна 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
14.7.2021.
Допуна плана набавки за 2021. годину

14.7.2021.
Саопштење за јавност са 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.7.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку клима уређаја

13.7.2021.
Дневни ред 271. сједнице Уставног суда Републике Српске

5.7.2021.
Реализација уговора / оквирног споразума, Уставни суд Републике српске за 2021. годину, I и II квартал

23.6.2021.
Саопштење за јавност са 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

21.6.2021.
Дневни ред 270. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>