Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. маја 2021. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Амандмана LXVI-XCI на Устав Републике Српске, Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 150/02 и Амандмана LXVI-XCII на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/02), Одлуке о амандманима на Устав Републике Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02), Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 69/02), Одлуке којом се доносе измјене и допуне Устава Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/03) и Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 388/05, односно Амандмана на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 115/05).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Стефан Мачкић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Амандмана LXVI-XCI на Устав Републике Српске, Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 150/02 и Амандмана LXVI-XCII на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/02), Одлуке о амандманима на Устав Републике Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02), Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 69/02), Одлуке којом се доносе измјене и допуне Устава Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/03) и Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 388/05, односно Амандмана на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 115/05). У иницијативи се наводи да оспорене опште акте није предложио овлашћени предлагач, већ их је захтијевао високи представник за Босну и Херцеговину, да нацрте и приједлоге наведених акта није утврдила, нити усвојила Народна скупштина Републике Српске, него их је донио високи представник за Босну и Херцеговину. Због наведеног, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорени акти су у супротности са чланом 5. ал. 7, чл. 132. до 137. Устава Републике Српске, будући да их нису предложили, усвојили и прогласили овлашћени органи из главе XI Устава Републике Српске, већ их је захтијевао високи представник за Босну и Херцеговину. Давалац иницијативе предлаже да Суд прихвати иницијативу и утврди да оспорени општи акти нису уставни амандмани и да нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

            Суд констатује да је Амандмане LXVI-XCI на Устав Републике Српске, Одлуку о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 150/02 и Амандмане LXVI-XCII на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/02), Одлуку о амандманима на Устав Републике Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02), Одлуку о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 69/02), Одлуку којом се доносе измјене и допуне Устава Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике Српске“ број 31/03) и Одлуку о измјенама и допунама Устава Републике Српске број: 388/05, односно Амандмане на Устав Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 115/05), донио високи представник за Босну и Херцеговину.

         Чланом 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике Српске је утврђено да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са  законом. Овим одредбама Устава, таксативно су утврђене надлежности Суда у оцјењивању уставности и законитости општих аката, а међу њима нема надлежности Суда да одлучује о сагласности одлука високог представника за Босну и Херцеговину са Уставом Републике Српске.

        Како је доносилац оспорених аката високи представник за Босну и Херцеговину, Суд је одлучио да, због ненадлежности, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), дату иницијативу не прихвати.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-45/20

26. маја 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
26.5.2021.
Саопштење за јавност са 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.5.2021.
Дневни ред 269. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2021.
Саопштење за јавност са 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.4.2021.
Дневни ред 268. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>