Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 3. i člana 61. stav 1. tačka đ) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine,   d o n i o    je

 

R J E Š E Nj E

 

            Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 20. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/14, 33/14 i 116/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Bojan Peulić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti (u inicijativi pogrešno navedeno: „zakonitosti“)  člana 20. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/14, 33/14 i 116/16). U inicijativi se ukazuje da je Ustavni sud Republike Srpske, u odluci broj U-60/06 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/07), zauzeo stav da je načelom ustavnosti i zakonitosti utvrđena suprematija Ustava u odnosu na zakon i druge propise, te zakona u odnosu na podzakonske akte, tako da ovaj princip predstavlja jedan od bitnih elemenata ostvarivanja vladavine prava. Pored toga, davalac inicijative ističe da je u istoj odluci ovaj sud utvrdio da Ustav Republike Srpske ne poznaje hijerarhijsko rangiranje zakonskih normi. Kako se osporenom normom Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske daje prioritet u primjeni ovog zakona u slučaju da je materija koja je predmet njegovog regulisanja na drugačiji način uređena drugim zakonima i opštim aktima, u inicijativi se traži da Sud, shodno svom ranije zauzetom stavu, utvrdi da osporeni član 20. predmetnog zakona nije u saglasnosti sa Ustavom, te da obustavi primjenu ove odredbe do donošenja konačne odluke. Na traženje Suda davalac inicijative je precizirao da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa članom 108. Ustava.  

         Narodna skupština Republike Srpske nije dostavila odgovor na navode iz inicijative.

Osporenom odredbom člana 20. Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/14, 33/14 i 116/16) propisano je da u slučaju da je materija koja je predmet regulisanja ovog zakona na drugačiji način uređena zakonima i drugim opštim aktima, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.  

            Prilikom razmatranja inicijative Sud je imao u vidu da je prije njenog podnošenja stupio na snagu Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18), te da je stupanjem na snagu ovog zakona prestao da važi Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/14, 33/14 i 116/16). Iako je inicijativa podnesena unutar roka propisanog članom 3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, Sud je, imajući u  roku  ovlašćenja iz ove zakonske odredbe, odlučio da ne prihvati inicijativu.

S obzirom na to da je konačno odlučio u ovoj ustavnopravnoj stvari, Sud nije posebno razmatrao zahtjev davaoca inicijative za obustavu primjene osporene zakonske odredbe.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-86/18

29. januara 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга Стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда

7.4.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке радова изградње зграде Уставног суда у Бањој Луци

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>