Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 17. jula 2019. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka broj: 01-022-1/17 od 27. aprila 2017. godine („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“ broj 4/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Udružena sindikalna organizacija Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske u JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka, Sindikat doktora medicine Republike Srpske i Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara Republike Srpke, koje zastupaju Svetozar Ivetić i Bojan Peulić, advokati iz Banje Luke, podnijeli su Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka broj: 01-022-1/17 od 27. aprila 2017. godine („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“ broj 4/17). U prijedlogu, kao i kasnije dostavljenoj dopuni prijedloga, je, pored ostalog, navedeno da osporena odluka nije u saglasnosti sa članovima 5, 10, 50, 66, 69. i 121. Ustava Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav), članom II/3. a) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, članom 2. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), članom 1. Protokola 1 uz Konvenciju, članom 54. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske br. 13/02, 87/07 i 50/10), Zakonom o lokalnoj samoupravi RS, Statutom Opštine Oštra Luka i Statutom JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka. Takođe, izbor Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka je, prema navodima iz prijedloga, nezakonit i zbog toga što je u Konkursnu komisiju za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje njegovih članova, imenovan član sa neodgovarajućom stručnom spremom, zbog čega navedena Komisija nije bila stručna da provede potrebne procedure za izbor članova ovog odbora.

 Odluku o imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka broj: 01-022-1/17 („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“ broj 4/17) donijela je, 27. aprila 2017. godine, Skupština Opštine Oštra Luka kao osnivač  JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka na osnovu člana 35. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“ broj: 6/15). Odlukom je imenovan Upravni odbor JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka, u sastavu: 1) Svjetlana Trkulja, diplomirani socijalni radnik iz Oštre Luke, 2) Jelena Crnobrnja, diplomirani pravnik iz Oštre Luke i 3) Slobodan Grujičić, diplomirani inženjer saobraćaja iz Oštre Luke (član 1), te je određeno da će članovi Upravnog odbora na svom konstitutivnom sastanku izabrati predsjedavajućeg Upravnog odbora, usvojiti Poslovnik o radu Upravnog odbora i dogovoriti modalitete svoga rada i upravljanja ovom javnom zdravstvenom ustanovom. U članu 3. Odluke propisano je da ona stupa na snagu danom donošenja i da će biti objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i  zakonom.

Imajući u vidu sadržaj i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporena odluka nema karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno članu 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se, u konkretnom slučaju, radi o pojedinačnom pravnom aktu koji se odnosi na individualno određene subjekte i konkretnu pravnu situaciju, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), odlučio da zbog nenadležnosti odbaci prijedlog.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i  sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-66/18

17. jula 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>